Odkaz biskupa Josefa Doubravy

21.06.2019 - 22.09.2019Výtvarné umění

Výstava představí v maximální možné míře kolekci obrazů, kterou městu Hradec Králové v roce 1919 odkázal královéhradecký biskup Josef Doubrava pro plánovanou Městskou obrazárnu.

Tento velkorysý dar, čítající téměř 100 obrazů a prací na papíře, byl převzat teprve roku 1936 a vystaven ve staré budově radnice, později byl přestěhován do budovy muzea, aby nakonec z politických důvodů po 2. světové válce zůstal trvale ukryt před zraky případných diváků. Po více jak 70 letech budou mít Hradečané možnost vidět tuto krásnou sbírku obsahující díla Františka Ženíška, Vojtěcha Bartoňka, Františka Urbana, Maxe Švabinského, Luďka Marolda, Antonína Slavíčka, Jaroslava Panušky a dalších krajinářů.Odkaz biskupa Josefa Doubravy - www.iUmeni.cz (21.06.2019)

Zpět na výpis
Pavel Babáček - webdesigner, graphic designer, html coder

Knižní novinka

Původ uměleckého díla