Od nitě ke košili / Středověké textilnictví a barvířství v Praze

17.05.2017 - 29.10.2017Užitné umění

Textil a nejrůznější výrobky z něj byly významnou součástí každodenního života obyvatel středověké Prahy.

Důležitým zdrojem poznání vzhledu, kvality a použití látkových výrobků v minulosti jsou pro nás archeologické nálezy textilu.

Výstava seznámí návštěvníky se středověkým textilním a barvířským řemeslem v období 14. až 15. století. Vysvětlí proces vzniku textilie a jednotlivé výrobní postupy, přiblíží vybavení tehdejší tkalcovské a barvířské dílny, předvede různé typy textilií a jejich praktické využití v běžném životě lidí v období vrcholného středověku i dobovou módu měšťanů obývajících Nové Město pražské. Ústředním exponátem bude unikátní soubor několika stovek fragmentů středověkého textilu, objevených při archeologických výzkumech smetištních vrstev v centru Prahy.

Vedle samotných textilií výstava představí i výsledky jejich odborného analytického průzkumu a postup jejich restaurování. Předvedena bude rovněž řada originálních archeologických nálezů a etnografických materiálů, součástí výstavy budou rekonstrukce výrobních zařízení i filmové dokumenty pracovních postupů. Nebude chybět ani hmatová složka a místa, kde si návštěvníci sami budou moci vyzkoušet některé postupy výroby textilu.Od nitě ke košili / Středověké textilnictví a… - www.iUmeni.cz (17.05.2017)

Zpět na výpis

Knižní novinka

Co se skrývá v našem těle?

Pavel Babáček - webdesigner, graphic designer, html coder