NUDE MUSES (NAHÉ MÚZY)

06.10.2017 - 27.10.2017Výtvarné umění

Aleš Brázdil / Jan Gemrot / Petr Holub / Karel Jerie / Lukáš Miffek / David Saudek / Jaroslav Valečka

Milujeme je. Objevujeme s nimi nové světy. Zažíváme s nimi úžasná dobrodružství. Léčí naše rány. Inspirují nás k tomu nejlepšímu, co v nás je. Většinou přichází, aniž je hledáme. Jsou nadčasové. Naše múzy. Tvůrčím motorem mohou být pro někoho peníze nebo ambice, ale takové „vulgární“ stimuly nelze srovnávat s oním světlým symbolem, múzou – esencí ženství a dokonalosti. Múzy, bytosti z „jiného světa“, mají mnoho společného s anděly – také vzdorují vědeckému popisu a klasifikaci, ale nejsou zbaveny toho nejmocnějšího kouzla vůbec, sexuální přitažlivosti. Nahé múzy. Nude Muses. První ucelený popis Múz podal Hésiodos ve „Zrození bohů“. Charakterizuje je jako ženy s „útlýma nohama“, které tančí okolo fialového pramene na hoře Helikón. Antičtí Řekové si Múzy představovali jako krásné a laskavé ženy, které milují tanec a zpěv. Přinášely harmonii a působily vždy blahodárně, k lidem byly laskavé a příjemné, zejména k básníkům, hercům, pěvcům a dramatikům, ti všichni patřili k jejich oblíbencům. Múzy jim polibkem na čelo vdechovaly božskou inspiraci a tvůrčí elán. A ačkoliv ve starověké mytologii existovalo devět Múz, malíře ani sochaře „neopečovávala“ žádná. Co naplat, dnešní múzy však už stejně nejsou nadzemská stvoření sídlící na Olympu. Navíc, jak píše Valéry, bohové nám sice „darují první verše“, ale zbytek je na autorově kreativitě. Pro tento projekt, nazvaný „Nude Muses“, jsem vybrala sedm rozličných, velmi vyhraněných a originálních tvůrčích přístupů k tématu ženy jako múzy. Protože všichni vystavující jsou muži, lze jejich výpověď chápat také jako jakousi genderovou poctu inspiraci.NUDE MUSES (NAHÉ MÚZY) - www.iUmeni.cz (06.10.2017)

Zpět na výpis
Pavel Babáček - webdesigner, graphic designer, html coder

Knižní novinka

Jak maminka vyprávěla o 20. století