Nevratný posun

23.11.2016 - 15.01.2017Nová média

Skupinová výstava, která vzešla z přátelských, dlouhotrvajících vztahů zúčastněných umělců.

Jedná se o bývalé studenty, dnes etablované výtvarné umělce, kteří prošli výtvarnými ateliéry, vedenými Prof. Adélou Matasovou od roku 1990 až do současnosti na VŠUP, Literární akademii Josefa Škvoreckého v Praze, ZČU v Plzni a na University of Colorado v USA. Výstava v Domě umění je poslední ze tří na sebe volně navazujících projektů. První se konala v DOXu v Praze v roce 2014 pod názvem „Zóna v pohybu“ a byla sondou do minulosti, vzpomínkou na 90. léta minulého století a na počátky médií jako nového oboru. Druhá výstava s názvem „Přímo na míru“ se týká přítomnosti.27.09.2017 - 29.10.2017Natalia Dominguez Rangel IZOTROPIE
27.09.2017 - 29.10.2017Městské zásahy 
15.11.2017 - 29.12.2017Benjamin Bronni BRNO ARTISTS IN RESIDENCE
15.11.2017 - 14.01.2018It Is As You Think It Is 
09.01.2018 - 18.02.2018Marie Štindlová BRNO ARTISTS IN RESIDENCE

Nevratný posun - www.iUmeni.cz (23.11.2016)

Zpět na výpis

Knižní novinka

Umění 2/2017

Pavel Babáček - webdesigner, graphic designer, html coder