Nevratný posun

23.11.2016 - 15.01.2017Nová média

Skupinová výstava, která vzešla z přátelských, dlouhotrvajících vztahů zúčastněných umělců.

Jedná se o bývalé studenty, dnes etablované výtvarné umělce, kteří prošli výtvarnými ateliéry, vedenými Prof. Adélou Matasovou od roku 1990 až do současnosti na VŠUP, Literární akademii Josefa Škvoreckého v Praze, ZČU v Plzni a na University of Colorado v USA. Výstava v Domě umění je poslední ze tří na sebe volně navazujících projektů. První se konala v DOXu v Praze v roce 2014 pod názvem „Zóna v pohybu“ a byla sondou do minulosti, vzpomínkou na 90. léta minulého století a na počátky médií jako nového oboru. Druhá výstava s názvem „Přímo na míru“ se týká přítomnosti.Nevratný posun - www.iUmeni.cz (23.11.2016)

Zpět na výpis

Knižní novinka

Revolver Revue 107/2017

Pavel Babáček - webdesigner, graphic designer, html coder