Néphéli Barbas (FR)

01.10.2018 - 31.10.2018Výtvarné umění

Poslední zahraniční rezidentkou v letošním roce je Néphéli Barbas, francouzská umělkyně žijící v Paříži.

Práce Néphéli Barbas je obohacena neustálým pohybem mezi médiem kresby a sochy. Některé z jejích děl jsou vytvořeny stejnou cestou jako sedimentované horniny. Abyste mohli objevit jednotlivé vrstvy, musí váš zrak pracovat jako při archeologickém výzkumu. Mezi celkovou vizí a pečlivým průzkumem, mezi architektonickým plánováním a botanickou evolucí dochází k ambivalenci. Postupné rozkládání prostoru do vrstev autorce dovoluje s odstupem poukázat na signifikantní prvky ekonomického a společenského kontextu; ostnatý drát, ochranné mříže, elektrické bariéry, selhání a úpadek. Umělkyně je pohlcena přesycením těchto znamení, jejich kolizemi a vzájemným odporem. Néphéli o rezidenčním pobytu na PRÁMu: “Rezidence je pro mě pokusem o navrácení k tvorbě objektů, práce v menším měřítku by mě měla dovést k větší pečlivosti při experimentování a důvěrnějšímu seznámení s materiálem. Ráda bych založila jakousi laboratoř, ve které budu zkoumat vzájemné vztahy mezi architektonickými a organickými prvky – flexibilní formy, které mohou být geneticky ovlivněny, struktura omítky, detaily kovů. Zajímá mě také otázka možnosti navrácení hotového objektu skrze fragmenty architektury. Forma těchto pokusů by byla definována skládáním vrstev a detailů, které by byly navzájem kontaminovány během procesu vertikální sedimentace, budováním fiktivních tektonik, které jsou alternativou k těm městským. Díky ploché konstrukci by sochařská práce zůstala určitým způsobem ve dvou rozměrech. Oko diváka by ulpělo na určitých formálních chybách, vizuálních zábranách – keramická mozaiková dlaždice, která se noří do cementu hlouběji než ostatní, narušené řady, otvory a mezery, které dovolí nahlédnout do hlubších vrstev – všechny tyto detaily by měly přispět k vytvoření nové vizuální gramatiky. Forma reality by se změnila a stala se neznámá sama sobě, dislokované zprávy a znaky, tichý řád – to všechno by mohlo sestavit slovník, který by navodil atmosféru fantaskního realismu14.05.2019 - 04.06.2019PETRA PEŠKOVÁ & PAVLÍNA KVITA: VIDÍME SPOLU
22.05.2019ZERO EMPATHY
23.01.2019 - 08.02.2019Nikola Nikolai, Pavel Dušek: (ne)sdílené
14.11.2018 - 15.01.20194 Roky
01.10.2018 - 31.10.2018Néphéli Barbas (FR)
03.10.2018 - 21.10.2018IRENA ARMUTIDISOVÁ: CHARAKTERY
25.09.2018 - 30.09.2018Kaoru Nabe: Nový Landscape
05.09.2018 - 18.09.2018Jakub Tauš: Tau & Shine Vol. II
01.08.2018 - 31.08.2018Boohri Park
03.08.2018 - 17.08.2018Trnka a Klára + jeden malý medvídek

Néphéli Barbas (FR) - www.iUmeni.cz (01.10.2018)

Zpět na výpis
Art Antiques

Knižní novinka

Svatební košile - Kresby k básni K. J. Erbena

Pavel Babáček - webdesigner, graphic designer, html coder