Nájemní bydlení / Zapomenutý segment české architektury – včera, dnes a zítra

15.08.2017 - 15.09.2017Architektura

Výstava, již připravila Galerie Jaroslava Fragnera, otevře téma, které bylo v předešlém čtvrtstoletí opomíjené.

V průběhu posledních zhruba 150 let se bydlení realizovalo formou vlastnickou, nájemní, eventuálně družstevní. Nájemní bydlení se však dostalo po roce 1989 díky historickým konotacím a leckdy neuvážené a chaotické privatizaci bytového fondu na okraj zájmu. Nyní si však jeho význam i architektonické souvislosti začínáme znovu uvědomovat. I ty nejvyspělejší evropské země mají v současnosti poměr mezi vlastnickým a nájemním bydlením vyvážený. Výstava tak vedle relativně mladé historie oboru u nás představí fenomén nájemního a sociálního bydlení v Evropě, různé přístupy z hlediska legislativy a strategie a nejzajímavější příklady jak po stránce architektonické, urbanistické, tak sociální.Nájemní bydlení / Zapomenutý segment české ar… - www.iUmeni.cz (15.08.2017)

Zpět na výpis

Knižní novinka

Umění 2/2017

Pavel Babáček - webdesigner, graphic designer, html coder