Mythos Europa /ANTOINETTE

16.03.2018 - 30.06.2018Výtvarné umění

Vášeň, tajemné postavy, bájná zvířata a záhadná znamení evropské mytologie.

Malířka ANTOINETTE ve svých obrazech asociuje. Nechám se těmito subjektivními obrazy oslovit? Co mi připadá krásné? Jak důležitá je při tom hlubokomyslnost? Dokážu zvládnout naši dějinnou minulost? Podaří se mi snášet chyby přítomnosti? Jak se vypořádám s negativními pocity jako zděšením, zlobou, zhnusením či zlostí? Dokážu jít vstříc budoucnosti, která vzbuzuje obavy, jelikož se na ni můžeme jen nedostatečně připravit? Snesu umění, které ze sebe chce udělat nástroj pro hledání odpovědí na tyto otázky? Jako už tolikrát ve svých pohnutých dějinách stojí dnes Evropa znovu na rozcestí. Rozpadne-li se jako rozhádaná velká rodina, stane se rychle snadnou kořistí globálních zájmů. Druhou možností je, že z procesu uvědomění si svých kořenů a předností vyjde jako vlivná a jednotná síla.24.10.2019 - 23.02.2020Legenda in MeMoriamCornelia Renz & Belle Shafir
23.10.2019 - 23.02.2020Legenda in Memoriam / Belle Shafir & Cornelia Renz
01.10.201910 let MuMo
28.09.2018 - 26.05.2019Richard Stipl & Josef Zlamal- East of Eden
16.03.2018 - 30.06.2018Mythos Europa /ANTOINETTE
13.10.2017 - 23.02.2018Ludmila Jandová / Mezi nebem a zemí
28.04.2017 - 26.07.2017KONTINUITA / Vladimír Novák
30.01.2017 - 09.04.2017Pavel Roučka, Mezi askezí a extází
14.09.2016 - 11.12.2016ROK ČESKÝCH KLASIKŮ – Václav Bláha
29.11.2016Rozhovory s umělcem Václavem Bláhou
14.09.2016 - 30.10.2016ROK ČESKÝCH KLASIKŮ – Václav Bláha
06.10.2016Konentovaná prohlídka / Václav Bláha
23.03.2016 - 22.06.2016Substantia Nigra / Kai Teichert
20.11.2015 - 28.02.2016Rozcestníky – Crossroads
04.06.2015 - 25.10.2015Na film!
17.10.2014 - 01.02.2015Zemřít pro nesmrtelnost
20.02.2014 - 30.05.2014Trvalé rozpínání

Mythos Europa /ANTOINETTE - www.iUmeni.cz (16.03.2018)

Zpět na výpis
Pracovní místa pro příspěvkové organizace vyhlašovaná Krajem Vysočina jako zřizovatelem (statutární zástupci organizací) - hledáme ředitelku nebo ředitele Muzea Vysočina Havlíčkův Brod

Knižní novinka

Nejstarší šperky a ozdoby těla

Pavel Babáček - webdesigner, graphic designer, html coder