Mucha and The Others Treasures of Art Nouveau

18.05.2018 - 18.08.2018Výtvarné umění

Výběr exponátů ze sbírek Uměleckoprůmyslovému musea v Praze a Galerie hlavního města Prahy představuje špičková díla českých umělců

kteří vrcholu své tvorby dosáhli v atmosféře emancipace umění a nástup modernismu v období závěru 19. století a první dekády 20. století. Široké spektrum poloh umění této doby, projevující se snahou o uměleckou syntézu, subjektivnější formy symbolismu, prolínání jednotlivých druhů umění a charakteristický dekorativismus, stylově sjednocoval proud evropské secese. Vystavený reprezentativní soubor děl Alfonse Muchy a dále Františka Bílka, Vojtěcha Preissiga a dalších autorů, představuje pro české prostředí charakteristicky pluralitní přístup k modernismu, vedoucí ke koexistenci různých, nejednou protikladných hledisek a stylových projevů. V dílech českých umělců, pro které bylo tehdy běžné školení v evropských uměleckých centrech – Paříži, Vídni, Mnichově – se prolínaly aktuální zahraniční vlivy se zřetelnými poukazy k otázkám národní kultury. Ty nabývaly v závěru devatenáctého století na intenzitě v souvislosti s dalekosáhlými emancipačními procesy a přestavbou moderní společnosti. Mladá generace umělců se radikalizovala vůči starým pořádkům a tradičním hodnotám, vznikaly nové umělecké spolky a jimi vydávaná periodika, která sloužila jako názorová platforma a svým obrazovým doprovodem šířila nové umění. V Čechách se modernistické snahy soustředily v okruhu spolku Mánes a jím vydávaných Volných směrů, které dávaly prostor značně heterogenní umělecké scéně a sjednocovaly komunitu malířů, sochařů a architektů v souladu s ideálem jednoho umění. Kult heroického mládí, který prostupoval celou Evropou, umožňoval společenské etablování obrodného a emancipačního úsilí a jeho protagonistů. 21.10.2021 - 31.12.2023PLEJÁDY SKLA 1946-2019
09.06.2022 - 02.10.2022JAK ŠEL KOCOUR DO SVĚTA. HRAČKY LIBUŠE NIKLOVÉ A JEJICH ZAHRANIČNÍ KŘÍŽENCI
19.05.2022 - 11.09.2022THE POWER OF LACE. KRAJKA – OBJEKT – ODĚV
19.05.2022 - 11.09.2022MARTIN JANECKÝ: HVĚZDÁŘI A JINÉ STUDIOVÉ PRÁCE ZE SKLA
01.01.2014 - 31.12.2020František Drtikol – stálá expozice
01.01.2014 - 31.12.20201  KK PRO PANENKY
27.02.2020 - 27.09.2020V lesku zlata, v záři barev. Umění podmalby na skle ze sbírek upm
19.02.2020 - 20.09.2020Božena Sudková/Josef Sudek: Krajina dětství
04.04.2019 - 30.06.2020PLEJÁDY SKLA 1946-2019
17.12.2019 - 21.06.2020Obrazy konců dějin. česká vizuální kultura 1985-1995
09.01.2020 - 31.03.2020Vojtěch Lanna (1836–1909) Mecenáš muzea
17.10.2019 - 29.03.2020Obrazy konců dějin. Česká vizuální kultura 1985-1995
24.10.2019 - 09.02.2020Šimon Caban&Comp.: Fotografie
10.10.2019 - 09.02.2020Vladimír Birgus – Tak mnoho, tak málo
22.04.2019 - 31.12.2019ALFONS MUCHA – THE PIONEER OF ART NOUVEAU
30.03.2019 - 14.12.2019A HUNDRED YEARS OF CZECH DESIGN
20.06.2019 - 03.11.2019NAVRACENÍ IDENTITY
28.05.2019 - 20.10.2019ODVAHA A RISK. STOLETÍ DESIGNU V UPM
27.06.2019 - 06.10.2019MILOŠ SPURNÝ: MIZEJÍCÍ KRAJINY
08.03.2019 - 19.09.2019Jan Blažej Santini Aichel. Geometrie posvátného prostoru
15.02.2019 - 15.09.2019Šílený hedvábník. Zika & Lída Ascher: textil a móda
20.02.2019 - 02.06.2019Clifford Seidling: Fotografie
30.08.2018 - 19.05.2019Hana Podolská, legenda české módy
14.12.2018 - 30.03.2019Ladislav Sutnar: Loutky a hračky
19.09.2018 - 06.01.2019Design ve službách demokracie / Krásná jizba 1927-1948
22.05.2018 - 21.10.2018Glass in Photography
28.06.2018 - 30.09.2018Studio výtvarné fotografie. Liberec 1962—1969
22.03.2018 - 23.09.2018Koudelka: Návraty
18.05.2018 - 18.08.2018Mucha and The Others Treasures of Art Nouveau
15.11.2017 - 25.03.2018Director´s Choice — Výběr ze sbírek
17.10.2017 - 25.02.2018Artceramics CZ 2017, Mezinárodní muzeum keramiky ve Weidenu
11.10.2017 - 28.01.2018Miroslav Hák: Fotografie z 30. a 40. let
12.10.2017 - 01.01.2018Paneláky v Praz
03.12.2015 - 31.12.2017Český kubismus
20.07.2014 - 31.12.2017Evropská kamenina ze sbírek Uměleckoprůmyslového musea v Praze
06.06.2014 - 31.12.2017Huť František v Sázavě
02.06.2014 - 31.12.2017Expozice UPM na zámku Světlá nad Sázavou
20.06.2014 - 28.05.2017Mistrovská díla ze sbírky skla vystavena v deseti čínských muzeích
09.02.2017 - 21.05.2017Sonja Bullaty & Josef Sudek
03.02.2017 - 02.04.2017Oheň/Hlína/Led: Václav Šerák a žáci
12.01.2017 - 14.03.2017Paneláci v Karlovarském kraji
13.10.2016 - 12.02.2017Lekce z karikatury — kubismus
01.01.2015 - 31.07.2016Secese/Vitální umění 1900
05.11.2015 - 29.01.2016Zdeněk Pluhař: Fotografie
01.11.2013 - 30.12.2015Secese/Vitální umění 1900
16.01.2014 - 20.04.2014Miroslav Jodas: Fotografie
30.01.2014 - 30.03.2014Liquid Time (sperk.sk>cz) a dialog.cz-sk
19.12.2013 - 18.03.2014GAMUEDU.CZ

Mucha and The Others Treasures of Art Nouveau - www.iUmeni.cz (18.05.2018)

Zpět na výpis
Pavel Babáček - webdesigner, graphic designer, html coder

Knižní novinka

Surrealismus vžitný