MOŽNOSTI TRANSCENDENCE

15.07.2022 - 28.08.2022Výtvarné umění

XV. ročník mezinárodního trienále tvorby mladých výtvarníků

Mladé setkání je již téměř padesát let zapsáno v povědomí veřejnosti jako přehlídka nastupující výtvarné generace podobně jako Zlínský salon mladých. Letošní ročník hodonínského setkání mladých výtvarníků do 35 let je poprvé tematicky zaměřen. Výtvarná díla dvanácti umělců obsahově souvisí se spiritualitou v širším slova smyslu. V některých pracích je téma vyobrazeno přímo, v jiných jej musí divák více hledat a ponechat dílu více prostoru ke komunikaci. Do výstavního projektu byli vybráni autoři z Moravy a Slovenska: Václav Buchtelík, Markéta Filipová, Marek Franz, Helena Hankeová, Adam Kašpar, Sabina Knetlová, Kateřina Míková, Tomáš Pavlacký, Markéta Podivínská, Klára Štefanovičová, Tereza Tomanová a Dušana Vrbovská. Pestrá skladba výtvarných technik, výrazových prostředků a rozmanitost ztvárnění tématu bude příležitostí pro diváky seznámit se s částí mladé generace, která přináší nové myšlenky – nově reaguje a interpretuje malířské a sochařské tradice brněnské FaVU, ostravské Fakulty Umění a Bratislavské VŠVU. Kurátor výstavy Jan BuchtaMOŽNOSTI TRANSCENDENCE - www.iUmeni.cz (15.07.2022)

Zpět na výpis
Pavel Babáček - webdesigner, graphic designer, html coder

Knižní novinka

Surrealismus vžitný