Miroslav Machotka - po vrstvách

06.09.2017 - 18.11.2017Výtvarné umění

V Domě Gustava Mahlera v Jihlavě byla vernisáží 5. 9. 2017 v 17 hodin zahájena výstava fotografa Miroslava Machotky. Výstavu pořádá statutární město Jihlava. Kurátorem je český básník, spisovatel a pe

Miroslav Machotka se po studiích gymnázia v Roudnici nad Labem přemístil do Prahy, kde absolvoval Elektrotechnickou fakultu ČVUT. Z Prahy a rodné Roudnice také pochází většina jeho snímků, které ve střídavých intervalech vystavuje již déle než 40 let. Identifikovat přitom na kinofilm zachycená místa je velmi obtížné. Machotka svá díla nepojmenovává, ani neprozrazuje místa jejich vzniku. Fotografie Miroslava Machotky nevykreslují příběhy míst ani člověka, byť jsou pro ně lidské stopy klíčové. Autor pozoruje struktury, vztahy a kontrasty vyjevených scén. Z velmi citlivých, černobílých kompozic však vystupuje především rytmus rozličných objektů. Poskládané stoly, seřazené tyče, kostky nebo linie cest připomínají samostatné rytmické celky, jejichž pravidelnost často rozrušují náhody i nepředvídatelné chyby. Z důkladných pohledů do ulic i městských zákoutí vznikají jakési vizuální partitury civilizace. Kvalita Machotkových fotografií obsahuje vrstvy spletitosti a na oko volného prostoru. Jednotlivé elementy si odporují i notují s přesně vymezenou prázdnotou mezi nimi. Společně pak dávají vznik vrstevnatým kompozicím, z nichž se ozývá tichá, netušená hudba. Hudba, která zaznívá během našich nejvšednějších cest.02.10.2019 - 23.11.2019Irena Wagnerová - Zátiší
10.07.2019 - 08.09.2019Oldřich Smutný - Obrazy
07.03.2018 - 29.04.2018Geometria rare anima est - Štěpán Málek
06.09.2017 - 18.11.2017Miroslav Machotka - po vrstvách
14.03.2017 - 30.04.2017Huck Finn – Obrazy od Seiny
06.01.2017 - 25.02.2017Oldřich Blažíček - malíř radosti
29.11.2016 - 30.12.2016Krása knižních vazeb
21.09.2016 - 19.11.2016Opuštěné světy
20.01.2016 - 05.03.2016Václav Rožánek: obrazy a monotypy

Miroslav Machotka - po vrstvách - www.iUmeni.cz (06.09.2017)

Zpět na výpis
Pracovní místa pro příspěvkové organizace vyhlašovaná Krajem Vysočina jako zřizovatelem (statutární zástupci organizací) - hledáme ředitelku nebo ředitele Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě

Knižní novinka

Památník bible Kralické

Pavel Babáček - webdesigner, graphic designer, html coder