Miloš Slezák / Vvýběr z díla

04.02.2016 - 27.03.2016Sochy

Dílo moravského malíře, grafika, sochaře, medailéra, textilního výtvarníka a pedagoga, je spjata s Brnem, kde žil a tvořil.

Po maturitě na Kudelově klasickém gymnáziu absolvoval Školu uměleckých řemesel v Brně (1940–1945). Za války byl totálně nasazen jako dělník v norském Narviku. Po válce pokračoval v uměleckých studiích na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, kterou absolvoval v letech 1945–1949 na speciálce Aloise Fišárka pro malbu a textilní umění. V roce 1947 obdržel stipendium k jednoročnímu pobytu na Académie des Beaux-Arts v Paříži (prof. Cami, grafika).
Nejvýraznější vlastností tvůrčí aktivity Miloše Slezáka byla mnohostrannost a univerzálnost. Zasáhl téměř do všech výtvarných oborů. Vedle pedagogické činnosti (1951–1981 katedra Pedagogické fakulty dnešní Masarykovy univerzity v Brně, od r. 1964 docent) se uplatnil nejen jako malíř a grafik, ale také jako sochař, medailér, textilní výtvarník nebo výtvarný redaktor (1951 časopis Móda a textil). V padesátých letech 20. století se věnoval převážně návrhářství v oblasti textilu, ovšem souběžně s tím se zaměřil i na volnou tvorbu, zpočátku na grafiku, postupně svůj výtvarný zájem rozšířil dále na malbu. Jeho první práce byly inspirované převážně brněnským prostředím, civilizačními náměty a studijním pobytem v Paříži. V šedesátých letech pak mělo značný význam pro jeho další umělecký vývoj okouzlení strukturou přírodnin, především dřeva (černobílé i barevné grafické listy). Při důkladnějším pozorování nám nemůže uniknout skutečnost, že získaných poznatků využil i později, že přispěly k uvolnění jeho obraznosti, zejména v malbě. Jsou patrné i v linorytech ze sedmdesátých a osmdesátých let. I když zde těží především z prostředků grafických. Prolíná se v nich současnost se vzpomínkami z dětství. Nechává nás nahlédnout do spleti uliček, křižovatek, připomínajících lidské osudy. Jeho linoryty však často zobrazují také venkovskou krajinu, obzvláště Vysočinu, jako protipól labyrintu města. Samostatnou kapitolu Slezákova tvůrčího úsilí představují art-protisy. Byl jedním z prvních výtvarníků, kteří se zajímali o umělecké využití tohoto tehdy nově objeveného postupu. Začátkem sedmdesátých let se těžištěm Slezákova uměleckého interesu stalo medailérství a komorní plastika. Pro sochařské práce jsou charakteristické poetické varianty ženských torz, aktů v plastice i v nízkém reliéfu plaket a medailí (Svlékání, 1977, Stojící, 1982), a především portréty významných osobností ze světa výtvarného umění, literatury, divadla, vědy (Bohdan Lacina, 1976, Karel Čapek, 1983). O reliéf se začal zajímat při řešení plastického vyjádření písma pro nápisy na pamětní desky a textových částí na reversech medailí navržených jiným autorem. Časem pozvolna přešel k samostatnému reliéfu. Za poměrně krátkou dobu dosáhl v této výtvarné disciplíně pozoruhodných výsledků, takže jeho práce byly již v roce 1973 vybrány pro československou medailérskou kolekci na FIDEM do Helsinek. V té době již realizoval řadu pamětních desek, písmových a dekorativních reliéfů, návrhů na výtvarné řešení stěn atd. S tímto souvisí i práce v oboru monumentální tvorby. K nejvýznamnějším se řadí osmimetrová betonová plastika s písmovými doplňky označující vodní předěl mezi Baltem a Černým mořem.30.09.2023 - 01.10.2023Dny otevřených ateliérů 2023
21.06.2023 - 03.09.2023Radim Hanke / Prostorová událost
21.06.2023 - 03.09.2023Marián Komáček – S Dürerom na cestách
20.04.2023 - 11.06.2023Zdeněk Kučera / Úhel pohledu
20.04.2023 - 11.06.2023Nati-Y / OBRAZ-Y Natálie Roučková Opatrná
19.04.2023 - 11.06.2023Mařka – Adéla Marie Jirků
01.05.2022 - 31.10.2022CYRIL MANDEL Tichá řeč malířovy palety
24.09.2022 - 25.09.2022Dny otevřených ateliérů na jižní Moravě 2022
15.07.2022 - 28.08.2022MOŽNOSTI TRANSCENDENCE
16.09.2020 - 22.11.2020Josef Jambor Souznění s krajinou
26.09.2020 - 27.09.2020Dny otevřených ateliérů 2020
12.09.2019 - 10.12.2019Jaroslav Dobrovolský (1895-1942) – grafika, ilustrace, exlibris
28.09.2019 - 29.09.2019Dny otevřených ateliérů 2019
05.06.2019 - 01.09.2019Josef Uprka Sochař a medailér
05.06.2019 - 01.09.2019Vladimír Vašíček Barevné partitury
21.11.2018 - 24.02.2019Zdenka Braunerová a deset mužů na paletě jejího života
29.09.2018 - 30.09.2018Dny otevřených ateliérů 2018
29.06.2018 - 02.09.2018Kateřina Štenclová, Kristýna Šormová / Propustné světy
29.06.2018 - 02.09.2018Milan Flajžík Moja cesta
30.09.2017 - 01.10.2017Dny otevřených ateliérů Jihomoravského kraje
24.09.2016 - 25.09.2016Dny otevřených ateliérů Jihomoravského kraje
13.04.2016 - 26.06.2016Stanislav Lolek – Rapsodie volné přírody
04.02.2016 - 27.03.2016Milan Raška / Obrazy
04.02.2016 - 27.03.2016Miloš Slezák / Vvýběr z díla
04.02.2016 - 27.03.2016Helena Hankeová / Krajiny tam i tady
26.11.2015 - 27.03.2016Karel Novák / z malířského díla
26.09.2015 - 27.09.2015Dny otevřených ateliérů 2015
03.08.2015 - 30.08.2015Malý formát 2015

Miloš Slezák / Vvýběr z díla - www.iUmeni.cz (04.02.2016)

Zpět na výpis
Art Antiques

Knižní novinka

Moderna

Pavel Babáček - webdesigner, graphic designer, html coder