Milan Raška / Obrazy

04.02.2016 - 27.03.2016Výtvarné umění

Tato výstava je poměrně úsporným průřezem autorovy dosavadní košaté tvorby.

Důkazem jeho soustředěné malířské práce. Vystavený soubor obrazů dokladuje, že blížící se autorovo životní jubileum / 60 let / ho zastihlo v plné životní a tvůrčí formě. Dnes má Milan Raška za sebou zhruba 40 let soustavné tvůrčí práce. Vystavené obrazy presentují poměrně rozsáhlou tematickou šíři jeho tvorby. Vnímavý divák zde nalezne ukázky jeho prací figurálních, ve kterých hraje dominantní roli ženský akt. Zátiší. Důležitá je také jeho tvorba krajinářská, inspirovaná silným potenciálem jihovýchodní Moravy či motivy z cest. Vystavené obrazy dokladují důležité etapy malířova vývoje, jeho formálních i tematických proměn. Malíř má potřebu hledat. Neváhá použít možnosti koláže a dalších výtvarných prostředků. Má za sebou celou řadu autorských i kolektivních výstav. Jeho obrazy jsou součástí galerijních i soukromých sbírek doma i v zahraničí.Milan Raška / Obrazy - www.iUmeni.cz (04.02.2016)

Zpět na výpis
Pavel Babáček - webdesigner, graphic designer, html coder

Knižní novinka

OKD 2004-2014