Michal Škoda / V rámci procesu

03.02.2016 - 25.03.2016Výtvarné umění

Možná poslední příležitost setkat se s obrazy Michala Škody budou mít návštěvníci jeho výstavy v galerii Kvalitář.

Škoda se rozhodl v roce 2010 opustit klasickou malbu a soustředit se dále především na kresbu, autorské knihy a specifické instalace přímo pro dané prostory. Malby na MDF deskách, které vystaví na své, do jisté míry bilancující, autorské výstavě nazvané V rámci procesu, vznikaly v letech 2005 – 2009.
Škodovy práce, představené na této výstavě, vychází z inspirace městským prostředím a architekturou. Dlouhodobě ho zajímá především člověk a jeho místo, vnímání prostoru v jeho komplexnosti. Zásadním momentem je v tomto období pro Škodu redukce obrazu, kdy bez jakýchkoliv literárních nánosů nabízí možnost k hlubšímu zamyšlení. Snaží se hledat pozitivní prázdno. „Jsme v zajetí obrazů, prostředí přesyceném informacemi, mnohdy klamnými a hloupými, v jakési městské džungli, směsici reklam, rádoby chytrých sloganů,“ komentuje své pocity z období, kdy se věnoval malbě.
Neméně důležité je zachycení vztahů, které v prostoru vznikají mezi stavbami, předměty, ale i námi samými.
Šedá, černá a bílá, jednoduchost a řád, to jsou na první pohled charakteristické rysy Škodovy tvorby. Tato volba ovšem není samoúčelná. Škoda ji volí jako záměrný protipól barevného a chaotického přesycení atributů typických pro prostředí materialistické a konzumní společnosti, proti které se vymezuje. Samotná geometrická abstrakce není cílem, nýbrž prostředkem vyjádření, o které se Škoda v rámci své tvorby pokouší. Nesnaží se o ztvárnění reality tak, jak ji vidí ostatní, ale naopak o integraci reálného architektonického prostředí do svých intimních představ. Díky tomu vznikají strohé obrazy, odkazující k jeho čistému vnímání světa okolo sebe.
Výstava V rámci procesu v Kvalitáři je významná nejen jako pomyslná tečka za určitým obdobím umělce, ale také jako první příležitost vidět právě tyto obrazy v Praze.
Michal Škoda ( * 1962, Tábor )Michal Škoda / V rámci procesu - www.iUmeni.cz (03.02.2016)

Zpět na výpis
Pavel Babáček - webdesigner, graphic designer, html coder

Knižní novinka

Místa. Knihy.