Michal Škoda / Přes vrstvy každodennosti

28.05.2020 - 26.06.2020Výtvarné umění

Výstava Michala Škody v Sophistica Gallery

Michal Škoda (1962) se během svých uměleckých aktivit postupně věnoval sochařství, malbě, instalacím a v poslední době především kresbě, autorským knihám a objektům. Výraznou součástí jeho práce jsou příležitostně se vynořující místně specifické intervence. Za svoji doposud nejzásadnější realizaci považuje zrcadlový objekt v rámci „Postní intervence” v kostele Nejsvětějšího Salvátora v Praze (2015). Vedle své autorské tvorby se Michal Škoda od roku 1998 podílí na činnosti Galerie současného umění a architektury – Domu umění města České Budějovice jako její hlavní kurátor. Galerie se za dobu jeho působení stala prestižní institucí s výrazným mezinárodním přesahem. Autor má za sebou dlouhou řadu výstav doma i v zahraničí a je zastoupen v mnoha soukromých i veřejných sbírkách. Kresba je jeho hlavním médiem posledních let. Škodovy kresby jsou minimalizované k nejzazším hranicím abstrakce. Pro Sophistica Gallery byla zvolena menší kolekce černobílých kreseb z let 2016–2018, z nichž jedna část reprezentuje chronologicky starší typ děl, pracujících s velkými homogenními plochami čisté podkladové bílé nebo hutné grafitové černé, a také s přísnou redukcí.Michal Škoda / Přes vrstvy každodennosti - www.iUmeni.cz (28.05.2020)

Zpět na výpis
Pavel Babáček - webdesigner, graphic designer, html coder

Knižní novinka

Lenka Černota - Vlčina