Michal Brix / Kresby - obrazy 2013 - 2015

Architektura 6.2.2015 - 27.2.2015 • Betlémské náměstí 5a, Praha, Česká republika

Michal Brix prezentuje na této výstavě tvorbu z let 2013–2015

Vybraná kolekce představuje krajiny – architektury v kresbě a obrazech. Barevnost a tvarosloví evokuje umělcovy inspirační zdroje, přírodu v její mnohotvárnosti i řádu.

Obrazy Michala Brixe nejen vycházejí z architektury, ale do jisté míry jsou architekturou na plátně. Může to znít protichůdně, protože architektura je přece bytostně trojrozměrná. Ta obydlená či k bydlení a k jinému užívání nepochybně, ale je otázkou, proč hovoříme například o architektuře buňky a nezní to jen jako metaforické označení. Může to být devalvace pojmu architektura, který se spojuje v nejrůznější sousloví propojující stavební umění se škálou oborů lidské činnosti i věcí, ale také to může hovořit ve prospěch limitované univerzálnosti tohoto pojmu. Pokud bychom se přiklonili k druhé verzi, aniž bychom zcela zavrhli první, pak můžeme očištěný výraz architektura synonymizovat s pojmem struktura. Architekturou pak můžeme nazvat každou strukturu, respektive každou věc či živý organismus. Zatímco mezi organickým a anorganickým vede (nejen) historicky proměnlivá hranice, která se do jisté míry kryje s hranicí mezi živým a neživým, tak strukturou je vše živé a neživé, organické i anorganické. Strukturou je vše, co má nějaké uspořádání, co je konfigurováno do tvaru.

Michal Brix / Kresby - obrazy 2013 - 2015


Další události

Výtvarné umění

Miloš Ševčík – Návraty

9.4.2024 - 29.5.2024
Praha · Galerie ART Concept

Srdečně vás zveme na výstavu s názvem NÁVRATY, která představuje tvorbu malíře a grafika Miloše Ševčíka.

Detail
Užitné umění

V KRÁSE ORNAMENTU

29.3.2024 - 29.5.2024
Prachatice · Centrum architektury a designu NEUMANNKA

Hlavním tématem výstavy je ornament, lidový motiv, zpracovaný různým způsobem, různou technikou.

Detail
Výtvarné umění

Radka Bodzewicz – Reverie

30.4.2024 - 31.5.2024
Olomouc · Galerie Caesar

Kompozice Radky Bodzewicz vtahují do poetického a inspirujícího světa.

Detail
Výtvarné umění

Pojď na výtvarku!

18.4.2024 - 31.5.2024
Opava · Dům umění v Opavě

ZUŠ Opava slaví – výtvarný obor 50. výročí, celá škola pak 100 let od založení. 

Detail
Výtvarné umění

Milan Magni – Stromen Prařez Květice

14.3.2024 - 31.5.2024
Brno · Art Gallery Brno

Srdečně Vás zveme na výstavu malíře Milana Magni v Art Gallery Brno

Detail