MichaEla Bodnárová - Odrazy tieňov, tiene odrazov

18.05.2015 - 12.06.2015Výtvarné umění

Výstavní plán galerie Prokopka směřuje k mladé a střední generaci výtvarníků a má obsáhnout všechny výtvarné obory od malby, fotografie, sochy až po nová média.

MichaEla Holotová Bodnárová (narozena 1983) absolvovala ateliér současné malby (Prof. František Hodonský ak.mal.) na Akademii umění v Bánské Bystrici (2006 – 2012). V letním semestru 2011 byla na stáži v ateliéru malby II (doc. Daniel Balabán ak.mal.) na Fakultě umění Ostravské univerzity, zde dále navázala na pracovní stáž v ateliéru malby I. (Mgr.František Kowolowský). Prioritou autorky je malba, často si pohrává i s dalšími technikami. V tvorbě někdy vychází z fotografických dokumentací, jindy fotografii tiskne, deformuje nebo domalovává. Tématicky pracuje s introspektivním hledáním a nalézáním sebe samé např. pomocí svého autoportrétu. Její tvorbu nevnímám jen jako sondu do autorčina vnitřního života, ale objevuji v ní hlubší psychologický pohled na osobnost člověka. Výrazově propojuje prvky realistické i abstraktní malby. Výstava Odrazy tieňov, tiene odrazov prezentuje cyklus obrazů, fotografií i průsvitných obrazů na fóliích. Je patrné přesouvání pozornosti Bodnárové od malířských technik (oleje, akrylu, enkaustika) k stále k většímu experimentu např. grafickým technikám ( sítostisk ). Autorka si v tématu mezilidských vztahů vymezuje vlastní fyzické i mentální hranice, její způsob cesty je ženský, tajemný i otevřený.
Pokud Vás vystavená díla zaujala, kontaktujte kurátorku výstavy.12.11.2018 - 02.12.2018Proměna – Petr Jáchym
09.10.2017 - 04.11.2017Struktury a situace / Valerie Suchánová
09.02.2017 - 05.05.2017Petr Bulava – Výdech
09.01.2017 - 04.02.2017Paralelné územia
05.09.2016 - 03.10.2016Tomáš Kurečka / Léto
18.05.2015 - 12.06.2015MichaEla Bodnárová - Odrazy tieňov, tiene odrazov
17.01.2015 - 17.02.2015Lesnívěci / Petra Pohlová
14.11.2014 - 10.12.2014Ghosts
08.09.2014 - 03.10.2014Dagmar Šubrtová - pohled do jeskyně
13.03.2014 - 07.04.2014V dětství se mi nic zlého nestalo
10.02.2014 - 12.03.2014Ochutnávač vody
17.01.2014 - 10.02.2014Alegorie ptačí smrti

MichaEla Bodnárová - Odrazy tieňov, tiene odr… - www.iUmeni.cz (18.05.2015)

Zpět na výpis
Pavel Babáček - webdesigner, graphic designer, html coder

Knižní novinka

Kalendář Cesty domů 2023 - Ledový zámek