MEZIČAS PROSTORU – HYNEK GLOS-Grant...

26.11.2015 - 10.01.2016Fotografie

Hynek Glos-Grant pražského primátora

Hynek Glos (1973) je dvacátým držitelem Grantu Prahy – ročního tvůrčího stipendia udělovaného každoročně pražským primátorem v rámci soutěže Czech Press Photo na zachycování proměn hlavního města. Prestižní ocenění získané na základě fotodokumentace kdysi významného areálu továrny na letecké motory Walter v pražských Jinonicích, dnes určeného k likvidaci, nebylo náhodné. Glos patří ke generaci zvídavých a přemýšlivých českých fotožurnalistů, kteří nepracují pouze na zakázku, ale sami hledají zajímavá aktuální témata oslovující nejširší veřejnost. Tak tomu bylo v případě jeho city drásající obrazové série Děti Agent Orange věnované už třetí generaci vietnamské populace krutě postižené ničivou chemickou látkou použitou během války ve Vietnamu Američany, stejně jako v případě jeho fotoprojektu Limity zabývajícího se politicky citlivým tématem omezení těžby uhlí na severu Čech. Tyto a další jeho práce po zásluze ocenily mezinárodní poroty soutěže Czech Press Photo. Navíc je Hynek Glos fotografem, jehož dílo se vyznačuje vysoce působivou obrazovou kvalitou. To prokázal i ve svém grantovém projektu, v němž kromě zanikající továrny Walter dokumentoval i další pražské brownfieldy, průmyslové areály, které v nových podmínkách přestaly sloužit své původní funkci a čeká je zánik či radikální změna vzhledu. Cena Glosova grantového projektu je nejen dokumentační se značným významem pro historii, ale je i svého druhu mementem. Varovným upozorněním vybízejícím k přemýšlení o tom, že architektonicky cenné staré průmyslové objekty možná ničíme či měníme zbytečně, místo abychom jejich krásy využili a hledali pro ně novou funkci.
D. M.03.11.2017 - 10.12.2017Alžběta Jungrová – černobílý svět
26.11.2015 - 10.01.2016MEZIČAS PROSTORU – HYNEK GLOS-Grant...
04.06.2015 - 19.07.2015Lausitz jedenácti
16.04.2015 - 31.05.2015Svět, který měl zmizet - Vladimír Železný

MEZIČAS PROSTORU – HYNEK GLOS-Grant... - www.iUmeni.cz (26.11.2015)

Zpět na výpis
Art Antiques

Knižní novinka

West Point 2022

Pavel Babáček - webdesigner, graphic designer, html coder