MEMOARIUM LOCI A/B Martin Vlček

27.02.2018 - 27.03.2018Výtvarné umění

Memoarium Loci A, je fází přenosu místa opuštěné textilní továrny formou performativních intervencí.

Martin Vlček je absolventem kulturologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, Ateliéru Nových Médií na ZUČ v Plzni a Divadelní fakulty AMU v Praze. Ve své práci se zabývá mentalitou prostoru, jeho osobní historií, zkoumá prostředky, které se používají v současné konceptuální a teoretické tvorbě. Vlček dlouhodobě pracuje s přesahy scénografie, instalace, site-specific a umně se chytá marginálních prvků či okamžiků, které běžnému divákovi často unikají.MEMOARIUM LOCI A/B Martin Vlček - www.iUmeni.cz (27.02.2018)

Zpět na výpis

Knižní novinka

Obrázky z lázní

Pavel Babáček - webdesigner, graphic designer, html coder