Martin Zet: |

24.09.2016 - 27.11.2016Výtvarné umění

Všechny vystavené práce až na sérii videí jsou nové a byly připravena v reakci na prostory galerie. Jen videa vznikla mezi lety 1999-2000 a nebyla nikdy vystavena.

Martin Zet od počátku koncepčně pracoval s rozprostřením prací mezi spodní a horní patro. Již název výstavy - | - svislá čára - naznačuje vertikální pohyb, směřování k jakémusi spirituálnímu proudění.

O výstavě by se dalo hovořit jako spíše o expozici ve smyslu vystavení se a spíše jako o fungujícím a zažívajícím než vědomém a pociťujícím. Vnímání je zde materializovaným vzájemným setkáním mezi dvěma povrchy a vnitřky nebo lépe mezi vnitřkem skrze povrch vlastní dotýkající se povrchu jiného. Toto prolínání a proudění následně obsahuje určitý stupeň spirituality či snad dokonce mystiky, která je však pevně zakotvena ve formálním, materiálním a plastickém. Tíha, teplota, rezonance, vodivost a schopnost izolovat všechny zosobňují proudění a vyzařování energií. Zet také na výstavě pracuje s přepínáním mezi užíváním a vnímáním, nebo spíše mezi vplýváním do nevnímaného pozadí a vynořováním se z něj. Umělecký zážitek tak vzniká velmi materiálně ve fyzickém doteku architektury, díla a diváka - ve fyzickém proudění energií mezi těmito třemi póly, jaksi však skrytými za jejich jednotlivými vnějšky.

Michal Novotný15.05.2020 - 26.07.2020Maren Karlson: The Dust Speaks
27.09.2017 - 26.11.2017RIPPLE EFFECT
26.04.2017 - 11.06.2017Rozptýlený disk
03.03.2017 - 16.04.2017Wandering Wombs: Full stop (.), Time
03.03.2017 - 16.04.2017Universal Hospitality 2
10.12.2016 - 12.02.2017IEVA KRAULE, KASPARS GROSHEVS: Tančící voda
10.12.2016 - 12.02.2017Jiří Surůvka
10.12.2016 - 12.02.2017Roy da Prince
24.09.2016 - 27.11.2016Martin Zet: |
24.09.2016 - 27.11.2016Pravá ruka kouzelníka
26.01.2016 - 26.02.2016INTERMARIUM
26.01.2016 - 26.02.2016Anna Daučíková
14.10.2015 - 03.01.2016Than Hussein Clark: Debts (EROTIC Review Sinai)
14.10.2015 - 03.01.2016Václav Stratil: Nedělám nic a jiné práce
08.07.2015 - 27.09.2015Bez mrknutí
08.07.2015 - 27.09.2015Karina Bisch: Comédie Moderne
26.05.2015 - 21.06.2015CONSTANT DULLAART: JENNIFER IN PARADISE
26.05.2015 - 21.06.2015ESSL Art Award
02.04.2015 - 10.05.2015Když se zdroje odmlčí
02.04.2015 - 10.05.2015Telepatie nebo Esperanto?
02.04.2015 - 10.05.2015Honza Zamojski: Teorie čtyř vajec
04.02.2015 - 15.04.2015WORK DON'T PLAY
03.10.2014 - 04.01.2015Kometa
03.10.2014 - 15.11.2014Kometa
03.10.2014 - 15.11.2014Právník týdne / Pilvi Takala
02.09.2014 - 21.09.2014JEANNE MOYNOT: ŠPINAVÁ PŘEDNÍ SKLA
01.07.2014 - 24.08.2014Coming to reality
01.07.2014 - 24.08.2014Ivars Gravlejs: budou tam čůráci
02.04.2014 - 15.06.2014Grafický design
22.01.2013 - 23.03.2014America is not ready for this
19.11.2013 - 29.12.2013Čtvrtina příběhu, který nikdy nevyprávím
09.10.2013 - 29.12.2013Jednoho dne přijde den, kdy den nepřijde

Martin Zet: | - www.iUmeni.cz (24.09.2016)

Zpět na výpis
Art Antiques

Knižní novinka

Vesmír umění

Pavel Babáček - webdesigner, graphic designer, html coder