MARTIN KRAJC / Case Study Houses Memories

07.06.2022 - 31.08.2022Výtvarné umění

Výstava obrazů Martina Krajce v European Arts Investment. Kurátor – Karel Srp

Soubor obrazů Martina Krajce, zastřešený společným názvem Case Study Houses Memories, volně navazuje na jeden z jeho ranějších námětů, ve kterém se zabýval legendárními domy číslo 21 a číslo 22 z obsáhlé řady amerických Case Study Houses. Nyní se více soustředil na druhý z nich, stojící v losangelské čtvrti Hollywood Hills od roku 1960. Jeho dlouhodobý zájem o mnoho let předešel současnou vlnu, ve které se modernistické stavby uplatňují jako pozadí pro nejrůznější filmy a romány. Byl zároveň staršího data, než aby mohl být dán do souvislosti s občasnými návraty k modernismu, označovanými předponou retro. Soubor má tři části: v prvé získala výraznou roli dívčí těla, ve druhé pohledy do interiérů, ve třetí rozmanitá zátiší. I když v jeho pojmenování se vyskytuje mnohoznačný a široký pojem „memories“, nepřináší ani vzpomínku na autorovo starší období, pokud jde o vlastní pojetí malby, ani vzpomínku na pobyt v domě, který nikdy nenavštívil a seznámil se s ním pouze díky četným fotografiím. Proměnlivý, otevřený pojem „memories“ získal u Krajce ráz uvolněného časového rámce, posouvajícího znázorněný výjev ve vizi, odpoutávajícího jej od skutečnosti, osvobozujícího od vazby na předlohu. Spíše než vzpomínky na vzpomínky jej oslovily vzpomínky na budoucí události, které přicházejí, jako by je již kdysi prožil. Obraz se stal nositelem svébytné energie, vtiskující mu vlastní zákonitosti, vycházející z obnovy smyslových zkušeností, z jejich vyjevování se.20.11.2022Velká sálová aukce
07.06.2022 - 31.08.2022MARTIN KRAJC / Case Study Houses Memories
25.08.2022Letní online aukce
21.11.2021Aukce mistrovských děl
23.05.2021Aukce mistrovských děl
11.02.2021 - 25.02.2021Zimní on-line aukce
22.11.2020Velká sálová aukce v Obecním domě
03.08.2020 - 28.09.2020VOJTĚCH PREISSIG - GRAFIK - MALÍŘ - HRDINA
04.08.2020 - 20.08.2020Letní online aukce
19.05.2020 - 04.06.2020Jarní internetová aukce
09.04.2020 - 23.04.2020Velikonoční internetová aukce
31.03.2020Večerní galerijní aukce
03.02.2020 - 24.02.2020I. Internetová aukce European Arts
03.12.2019Vánoční galerijní aukce
02.11.2019Velká sálová aukce v Obecním domě
17.09.2019Večerní galerijní aukce výtvarného umění
04.05.2019Velká sálová aukce mistrovských děl
19.03.2019Večerní galerijní aukce výtvarného umění
11.12.2018Večerní předvánoční aukce výtvarného umění
19.11.2018 - 25.11.2018Epos 257 – Kus za kus
07.10.2018Velká sálová aukce v Obecním domě
11.06.2018 - 31.08.2018Obnažena
20.05.2018Aukce mistrovských děl
17.03.2018Aukční den - Výběr výtvarného umění
04.12.2017 - 31.01.2018Ladislav Čepelák / Dveře k tvorbě neznámé
19.11.2017Aukce mistrovských děl
06.10.2017 - 27.10.2017NUDE MUSES (NAHÉ MÚZY)
24.09.2017Aukce výtvarného umění
06.06.2017 - 31.08.2017MINIMUM 70s/80s – Grygar, Malich, Hilmar, Kyncl
21.05.2017AUKČNÍ DEN - Výběr výtvarného umění
19.03.2017AUKČNÍ DEN - Výběr výtvarného umění
01.12.2016 - 31.01.2017Zdeněk Burian - Vzdálené světy
20.11.2016Aukce výtvarného umění
02.10.2016Aukce výtvarného umění
15.05.2016Aukce výtvarného umění
01.04.2016 - 27.04.2016In a Landscape
06.03.2016Aukční den: Výběr výtvarného umění
22.11.2015Aukce výtvarného umění
09.10.2015 - 05.11.2015Holy Ways
04.10.2015Aukce výtvarného umění
31.05.2015Aukce výtvarného umění
10.04.2015 - 07.05.2015Lutobor Hlavsa - obrazy z let 1946 - 2011
21.03.2015Aukce výtvarného umění
14.12.2014Aukce umění a starožitností
03.11.2014 - 28.11.2014Vladimír Hanuš / Na okraji ráje
23.11.2014Aukce listopad 2014 - Výtvarné umění
26.10.2014Aukce výtvarného umění
01.08.2014 - 30.09.2014Josef Hlinomaz / Elektrifikace vesmíru
01.06.2014 - 31.07.2014DIALOGY V OBRAZECH – (Vazby mezi výtvarnými scénami)
20.05.2014Aukce

MARTIN KRAJC / Case Study Houses Memories - www.iUmeni.cz (07.06.2022)

Zpět na výpis
Art Antiques

Knižní novinka

Kapesní panoptikum s.r.o.

Pavel Babáček - webdesigner, graphic designer, html coder