Markéta Luskačová - Fotografie 1964 - 2014

12.09.2014 - 02.11.2014Fotografie

Výstava Markéty Luskačové (*1944) je retrospektivním poohlédnutím za 50letou tvorbou ikony české fotografie, jejíž význam již dávno přesáhl hranice její rodné země.

Fotografie Markéty Luskačové nemají pouze význam­nou dokumentární hodnotu, ale obsahují v sobě i výrazné etické poselství. Jsou silné nejen svým pří­během, který autorka dokáže mistrně zachytit, ale i svým samotným způsobem vidění, ve kterém se od­ráží jak autorčina laskavost a silná empatie, tak sou­časně neodbytná naléhavost až urputnost, s jakou zaznamenává svoje témata.
Ku příležitosti výstavy vydává Leica Gallery Prague katalog.22.06.2018 - 26.08.2018Alex Webb

Markéta Luskačová - Fotografie 1964 - 2014 - www.iUmeni.cz (12.09.2014)

Zpět na výpis

Knižní novinka

Gisela & Antonín Kuchařovi

Pavel Babáček - webdesigner, graphic designer, html coder