Marek Schovánek: PROPAGANDA

Výtvarné umění 30.10.2015 - 11.1.2016 • Poupětova 1, Praha, Česká republika

„Velká retrospektiva nejlepšího neznámého umělce na světě: Marka Schovánka“

Propaganda = způsob komunikace zaměřený na ovlivňování názorů a postojů obyvatelstva.

Že obraz dokáže vyprávět příběh, nikoho nepřekvapí. Pokud to však platí o celé výstavě, je dobré zpozornět: v tomto případě fungují jednotlivé práce, jako střípky abstraktní mozaiky, které společně dohromady tvoří širší koncept. Není podstatné, zda na první pohled formou a obsahem „pasují dohromady”. Naopak: čím rozmanitější se mohou jevit díla prezentovaná na této výstavě, tím širší je záběr sdělení, skrytých odkazů a asociací pro diváka, který se ponoří do proudu vjemů tvořených obrazy, reliéfy a metamorfovanými předměty.

V případě česko-kanadského umělce Marka Schovánka je výsledek tohoto propojení vždy více než jen pouhý součet jednotlivých částí. Schovánek nám ukazuje temné krajiny a abstraktní pruhy, písmomalby, portréty a „fotky” z reklamních plakátů. Ty pak jako celek tvoří příběh vyprávějící mnohé o stavu a možnostech umění na počátku 21. století. Čeho je umělec na osobní a společenské úrovni ještě schopen dosáhnout – ať již maluje, vytváří objekty, či oboje – tváří v tvář tolika rozličným vlivům, kterým je vystaven v kulturní a politické oblasti? A na které má odpovídajícím způsobem reagovat?

Marek Schovánek: PROPAGANDA


Další události

Fotografie

Pavel Talich: Strkov

12.4.2024 - 23.5.2024
České Budějovice · Galerie Hrozen

Výstava Pavla Talicha v kavárně biografu Kotva

Detail
Výtvarné umění

Future is Best of ’24!: Místo v budoucno …

9.5.2024 - 24.5.2024
Zlín · Galerie G18 ve Zlíně

Budoucnost je často vnímána jako sci-fi struktura soupeřící s lidskými vlastnostmi, spíše než jako vývoj předurčených výsledků.

Detail
Výtvarné umění

Malba 80./90.let – výběr z galerie

7.5.2024 - 24.5.2024
Praha · Etcetera Art

David Mainer, Titlová, Žáček a další

Detail
Výtvarné umění

Předaukční výstava k jarní aukci

29.4.2024 - 25.5.2024
Praha · Galerie Kodl

Předaukční výstava k jarní aukci. Aukce výtvarného umění proběhne ve Velkém sále Žofína a online na Artslimit.com.

Detail
Výtvarné umění

K2: RADU BĂIEŞ & LAURENTIU ZBÎRCEA

23.4.2024 - 25.5.2024
Praha · Bold Gallery

S potěšením Vás zveme na výstavu dvou umělců tzv. "klužské školy" Radu Băieş & Laurentiu Zbîrcea

Detail