Magic Carpets III. / Kontinuita humanity / humanity continuity

11.09.2020 - 27.09.2020Výtvarné umění

Dlouhodobým záměrem projektu Magic Carpets je vytváření příležitostí pro mezigenerační výměnu a spolupráci

V popředí zájmu je komunitní umění, směřující k aktivnímu zapojení publika. Projekt klade důraz na svou procesuální stránku, vyzdvihuje osobní příběhy, zprostředkovává interdisciplinární pohled na aktuální společenská témata a působí jako katalyzátor diskuze. ​ Kurátorská koncepce třetího vydání Prague Biennale Projekt: Magic Carpets se obrací k dialektice jedince a společnosti, rozmlouvání dvou neoddělitelně propojených entit, které se navzájem setkávají, podporují, kombinují a živí a určují tak trajektorii života, historii, mýtus. ​ Hlavním tématem letošního ročníku projektu je mezigenerační dialog, rozmanitost jeho forem a význam pro utváření kolektivních identit. Vybrané umělce byly vyzvání k tomu aby pracovali s reprezentanty čtyř generace a zkusili zmapovat proměny místních (sociálních) struktur, sledovali vznik a mezigenerační předávání sociálních konstruktů. Eva Jiřička pracuje s klientky výtvarného kurzu v Elpidě, Dejan Jankov, letošní rezident ze Srbska, navazuje spolupráci s členy komunitní zahrady Prazelenina a Jakub Ra do projektu vstupuje se skupinou mladých lidí, členů New Aliens Agency, Pavel Havrda realizuje projekt s Mamatata. ​Magic Carpets III. / Kontinuita humanity / hu… - www.iUmeni.cz (11.09.2020)

Zpět na výpis
Pracovní místa pro příspěvkové organizace vyhlašovaná Krajem Vysočina jako zřizovatelem (statutární zástupci organizací) - hledáme ředitelku nebo ředitele Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě

Knižní novinka

Raketa č. 34 - Stromy

Pavel Babáček - webdesigner, graphic designer, html coder