Magic Carpets III. / Kontinuita humanity / humanity continuity

Výtvarné umění 11.9.2020 - 27.9.2020 • Želivského 2, Praha, Česká republika

Dlouhodobým záměrem projektu Magic Carpets je vytváření příležitostí pro mezigenerační výměnu a spolupráci

V popředí zájmu je komunitní umění, směřující k aktivnímu zapojení publika. Projekt klade důraz na svou procesuální stránku, vyzdvihuje osobní příběhy, zprostředkovává interdisciplinární pohled na aktuální společenská témata a působí jako katalyzátor diskuze. ​ Kurátorská koncepce třetího vydání Prague Biennale Projekt: Magic Carpets se obrací k dialektice jedince a společnosti, rozmlouvání dvou neoddělitelně propojených entit, které se navzájem setkávají, podporují, kombinují a živí a určují tak trajektorii života, historii, mýtus. ​ Hlavním tématem letošního ročníku projektu je mezigenerační dialog, rozmanitost jeho forem a význam pro utváření kolektivních identit. Vybrané umělce byly vyzvání k tomu aby pracovali s reprezentanty čtyř generace a zkusili zmapovat proměny místních (sociálních) struktur, sledovali vznik a mezigenerační předávání sociálních konstruktů. Eva Jiřička pracuje s klientky výtvarného kurzu v Elpidě, Dejan Jankov, letošní rezident ze Srbska, navazuje spolupráci s členy komunitní zahrady Prazelenina a Jakub Ra do projektu vstupuje se skupinou mladých lidí, členů New Aliens Agency, Pavel Havrda realizuje projekt s Mamatata. ​

Magic Carpets III. / Kontinuita humanity / humanity continuity


Další události

Užitné umění

FRANTIŠEK JUNGVIRT - SKLO - BAREVNÉ LINI …

31.5.2024 - 24.7.2024
Prachatice · Centrum architektury a designu NEUMANNKA

Výstava výtvarníka, designéra a malíře skla v galerii Nemannka

Detail
Výtvarné umění

BOUDNÍK | 100

26.4.2024 - 26.7.2024
Praha · Artinbox Galerie

17. března by se dožil sta let významný český umělec Vladimír Boudník, grafik, malíř, spisovatel, jedna z nejvýraznějších osobností umělecké scény 50. …

Detail
Výtvarné umění

Jiří Anderle – Už jsem byl vším, i klaun …

13.6.2024 - 27.7.2024
Praha · Galerie MODERNA

Výstava obrazů a grafik Jiřího Anderleho v galerii Moderna

Detail
Výtvarné umění

⁣⁣Michal Škoda / Prolínání⁣

22.5.2024 - 27.7.2024
Brno · Fait Gallery

Výstava Michala Škody ve Fait Gallery v Brně

Detail
Výtvarné umění

Tomáš Bárta / Přízrak v domě⁣

22.5.2024 - 27.7.2024
Brno · Fait Gallery

Události, které jsou přítomny v malířských kompozicích Tomáše Bárty, se odehrávají mezi dvěma prostory a příčkou mezi nimi.

Detail