Lubomír Dostál / Něco odjinud

03.05.2023 - 09.06.2023Výtvarné umění

Vážení přátelé a příznivci galerie, srdečně vás zveme na zahájení nové výstavy Lubomíra Dostála Něco odjinud

Lubomír Dostál pracuje především v médiu malby a keramiky. Pro jeho tvorbu je důležité hledání kontinuity s minulostí či snaha o nalezení současného výrazu odvěkých témat. V jeho obrazech se před námi objevují ostrou trávou prorostlé magické prakrajiny. Naturální geomorfní objekty z keramické hlíny nás svojí syrovostí a bytostnou původností přivádí až k halštatské kultuře rané fáze doby železné. Dostálovi je cizí spekulace s obsahem nebo formou - vychází z archetypů přírody, z verifikovaného i tušeného prostoru. Část výtvarníkova díla se zabývá prožitky všednodennosti a jejím obsahem je obyčejná a zpomalená realita s motivem koupání. Dostál začal tyto práce vytvářet již v období normalizace částečně jako osobní odpověď na tehdejší dobu. Koupající se figury navozují především pocit svobody a radosti z volného pohybu. Dostál se po studiích střední uměleckoprůmyslové školy usadil na vesnici, kde ve skrytu nevlídné doby a v blízkém kontaktu s přírodou našel skromné podmínky k životu a práci. Do roku 1989 se o něm dá mluvit jako o dobře utajeném umělci. Účastní se pouze výstav na neveřejných místech a přátelí se s nekonformními výtvarníky generace sedmdesátých let. Od devadesátých letech se účastní výstav v České republice i v zahraničí.13.06.2023 - 21.07.2023ASAMBLÁŽ II
03.05.2023 - 09.06.2023Lubomír Dostál / Něco odjinud
01.02.2023 - 10.03.2023PETR NIKL - SAMOVOLNÉ PRÁCE
06.09.2022 - 07.10.2022Adolf Hoffmeister - 120 let od narození
13.04.2022 - 20.05.2022Cyril Bouda / Krajiny neznámé, ztracené i věčné
13.04.2022 - 20.05.2022Cyril Bouda - Krajiny ztracené, neznámé i věčné
09.03.2022 - 08.04.2022Eva Prokopcová - Mezní situace 2
02.02.2022 - 04.03.2022Zdeněk Prokop: Prostory plochy
15.12.2021 - 28.01.2022Nejen geometrická abstrakce
03.09.2019 - 06.10.2019Veronika Richterová – Nakoupeno v Japonsku
17.07.2019 - 18.08.2019Na Měsíc 
12.06.2019 - 09.07.2019Ivan Komárek, Barvy květin
12.04.2019 - 12.05.2019Zlomky / Fragments / Fragmente
06.03.2019 - 07.04.2019Marie Blabolilová / Obrazy a grafiky
04.02.2016 - 18.02.2016Hana Sluková – Krajina vlídnosti
05.08.2015 - 06.09.2015Martin Velíšek, Aurel Klimt – Filmové loutky
16.06.2015 - 30.06.2015Napříč kontinenty / Fusionism / 1. díl
02.06.2015 - 14.06.2015Napříč kontinenty / Fusionism / 1. díl
01.07.2014 - 13.07.2014Tváře

Lubomír Dostál / Něco odjinud - www.iUmeni.cz (03.05.2023)

Zpět na výpis
Pavel Babáček - webdesigner, graphic designer, html coder

Knižní novinka

Pokrok nezastavíš, čéče