Lidské mraveniště Ondřeje Sekory

01.01.2016 - 31.12.2020Výtvarné umění

Dlouhodobá výstava Oddělení dějin literatury MZM  . Prohlídky po telefonické domluvě: +420 515 910 421 a +420 515 910 422 (8.30 - 17.00 hodin)

Výstava prezentuje cenný materiál, vydávající svědectví o celku Sekorova bytí. Nejrozsáhlejší je bezesporu korespondence, a to soukromá i pracovní, a její nejzávažnější částí jsou dopisy manželce a synovi z pracovních táborů, kde byl v letech 1944-45 internován. Dopisy a diáře ze zahraničních cest přibližují jeho pracovní program i prázdninové pobyty; korespondence s rodinou blízkou i vzdálenější svědčí o soudržných příbuzenských vztazích; listy čtenářů, převážně dětí, dokumentují vztah veřejnosti k jeho dílu.Lidské mraveniště Ondřeje Sekory - www.iUmeni.cz (01.01.2016)

Zpět na výpis
Pavel Babáček - webdesigner, graphic designer, html coder

Knižní novinka

Památník bible Kralické