Libor Jaroš – Tanec se štětci

17.09.2014 - 23.11.2014Výtvarné umění

Malíř a restaurátor Libor Jaroš představí svou tvorbu prostějovské veřejnosti poprvé, přesto že s jeho díly měli možnost se seznámit milovníci umění v mnoha českých městech i v zahraničí.

Tvorba tohoto umělce se vždy pohybovala na poměrně dramatickém rozhraní – jeho malby se tematicky velmi často dotýkaly duchovních hodnot a neskrývaly umělcovo křesťanské cítění, současně však byla jejich vizualista velmi silně odvozena od fyzických kvalit materiálu. Malíř se ve velké části svého díla věnoval principům frotáže a gramáže, kdy volným plátnem překrýval nějaké předměty, přírodniny či detaily z architektury a nanášením a následným prorýváním mnoha barevných vrstev vytvářel obraz, který byl vlastně otiskem podkladového materiálu. Organické tvary úlomků větví, jemný pohyb stvolů rostlin či rytmická struktura zdiva nebo tanec barokních hřebíků rozhozených na ploše – to všechno byly pozoruhodné umělcovy úvhy o hmotě, materiálu, ale také o paměti, rytmu, barvě nebo historii a přírodě.
Z tohoto podivuhodného rozporu mezi prostým zaznamenáváním stopy skutečných předmětů a hledáním stylizované vize se zrodily také „banánoví tanečníci“ – další z témat, které si na prostějovské výstavě „ zatančí“.27.01.2022 - 28.02.2022Rozhraní
27.11.2014 - 30.01.2015Suchá vazba
27.11.2014 - 30.01.2015Emil Filla - vůdčí osobnost meziválečné avantgardy
17.09.2014 - 23.11.2014Libor Jaroš – Tanec se štětci
12.09.2014 - 23.11.2014GENDER

Libor Jaroš – Tanec se štětci - www.iUmeni.cz (17.09.2014)

Zpět na výpis
Pavel Babáček - webdesigner, graphic designer, html coder

Knižní novinka

Michal Kalhous