Landscape

21.12.2016 - 12.02.2017Výtvarné umění

Federico Díaz, Daniel Hanzlík, Jiří Matějů, Petr Pastrňák, Gerhard Richter, Hiroshi Sugimoto, Miloš Šejn, Jiří Šigut

Myšlenka na výstavní projekt „Landscape“ (angl. krajina) vznikla před více než rokem, a to na základě tradičnějšího pojetí tématu krajiny, jež je v historii umění fenoménem hluboce zakořeněným. Vychází z předpokladu, že každý autor se s krajinou v jistých okamžicích své tvorby střetává. Pokouší se ji například věrně zpodobnit, či se pro něj stává spíše procesem a matérií, zachycuje její impresi. Nebo odkazuje k její historické a mytologické povaze a zabývá se krajinou jako pamětí, přičemž mnohdy reaguje na její posvátný rozměr. S krajinou je také manipulováno za účelem vytvoření nové, promyšlené přírody; v neposlední řadě se krajina rovněž stává samotným místem tvorby.21.12.2016 - 12.02.2017Landscape
16.09.2016 - 29.10.2016Ladislav Jezbera: Attractor

Landscape - www.iUmeni.cz (21.12.2016)

Zpět na výpis
Art Antiques

Knižní novinka

Prostor Zlín - PZ  1/2023

Pavel Babáček - webdesigner, graphic designer, html coder