Ladislav Mednyánszky – K 100. výročiu úmrtia umelca

27.03.2019 - 22.09.2019Výtvarné umění

Ladislav Mednyánszky (1852 Beckov – 1919 Viedeň) bol jedným z najvýznamnejších maliarov prelomu 19. a 20. storočia a rozhodne najznámejším umelcom Barbizonu u nás.

Vo svojej dobe bol uznávaný predovšetkým ako krajinár. Barbizonské chápanie krajiny bolo v súlade s jeho vnútorným svetom a tento typ krajinomaľby v duchu lyrického realizmu, ktorý uprednostňoval zážitok umelca, jeho individuálne pocity a nálady, čoskoro priviedol na majstrovskú úroveň.Ladislav Mednyánszky – K 100. výročiu úmrtia … - www.iUmeni.cz (27.03.2019)

Zpět na výpis
Art Antiques

Knižní novinka

Analogon 93 / Práce, Lenost & Svátek

Pavel Babáček - webdesigner, graphic designer, html coder