Kuna nese nanuk

09.02.2019 - 12.05.2019Výtvarné umění

Výstava vychází z tradice meziválečné avantgardy a lettristického umění šedesátých let. 

Abeceda, jakožto soubor základních stavebních kamenů našeho jazyka, slouží k sebevyjádření. Nejen literáti, ale i výtvarníci si pohrávají s písmeny a zkoumají hranice mezi slovem a obrazem nebo písmo využívají k zesílení vizuálního účinku. Písmeno, které je znakem, a přitom mnohdy zároveň estetickým geometrickým symbolem, hraje významnou roli i v dnešním digitalizovaném světě, kdy je čím dál těžší soustředit se na text a neřídit se jen vizuální navigací ve formě obrazu či fotografie.04.03.2023 - 21.05.2023Místa chvění. Zvuk jako médium
01.01.2020 - 31.12.20257+1: Byt sběratele

Kuna nese nanuk - www.iUmeni.cz (09.02.2019)

Zpět na výpis
Art Antiques

Knižní novinka

Surrealismus vžitný

Pavel Babáček - webdesigner, graphic designer, html coder