Koláže a objekty – Pavla Aubrechtová

Výtvarné umění 1.9.2017 - 13.10.2017 • Pernštýnské nám. 51, Pardubice, Česká republika

PAVLA AUBRECHTOVÁ patří ke generaci, která nastupovala v první polovině sedmdesátých let.

 Tedy v tíživé atmosféře jednoho z nejnešťastnějších období minulého století, kdy se u nás po poměrně uvolněném pražském jaru postupně omezovala svoboda projevu ve všech oblastech české společnosti a především kultury. Aubrechtová přesto neuhnula ze své vlastní cesty a nepodřídila se žádným oficiálním proudům. Přiřadila se k umělcům, kteří dlouho zůstávali v ústraní a nijak se neprosazovali. Většinou nemohli takřka vůbec vystavovat, ale zato si udrželi své přesvědčení a nezávislost. Jejich práci znal spíš jen užší okruh přátel, příznivců a odborníků, kteří přes nepřízeň oficiálních institucí neustále sledovali jejich vývoj. Pavla Aubrechtová zcela přirozeně navázala na experimentální tendence šedesátých let, do jejího projevu se promítla příjemná hravost, schopnost využít nalezené materiály, objevit jejich poetiku. Zvlášť případná se zda návaznost na Jiřího Koláře, který dokázal každý svůj nápad, každou svou myšlenku maximálním způsobem využít. Autorčin výtvarný názor se už od školních let, tedy od studií na Vysoké škole uměleckoprůmyslové, rozvíjí naprosto přirozeně. Každé následující období vyrůstá z předešlé tvorby, všechny její linie souvisejí. Dílo tvoří celek, který má jasně čitelný rukopis.

Další události

Užitné umění

THIS IS US! NAHLÉDNĚTE DO ZÁKULISÍ ATELI …

22.2.2024 - 3.3.2024
Praha · Vysoká škola umělecko-průmyslová v Praze

Studenti a kolektiv Ateliéru skla na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze ve spolupráci s Galerií Glassimo představují originální koncept výstavy T …

Detail
Výtvarné umění

Renáta Fučíková: Na scénu!

1.2.2024 - 3.3.2024
Praha · Galerie HOLLAR

Výstava, jejímž jádrem je autorčina tvorba posledního desetiletí, představuje ilustrace zaloené na dvou odlišných technikách. 

Detail
Výtvarné umění

Alena Anderlová – Proměna

1.2.2024 - 3.3.2024
Plzeň · Galerie města Plzně o.p.s.

Výstava Aleny Anderlové v galerii Plzeň

Detail
Výtvarné umění

Jaroslav Hovadík - Objekty 1963 – 2003

1.2.2024 - 3.3.2024
Praha · Galerie U Betlémské kaple

Současnou výstavu Jaroslava Hovadíka v Galerii U Betlémské kaple tvoří výběr zaměřený na objekty a plastiky. 

Detail
Sochy

STOpy Pravoslava Rady

25.1.2024 - 3.3.2024
Praha · Novoměstská radnice Praha

Výstava STOpy Pravoslava Rady představí veřejnosti figurální keramickou plastiku autora.

Detail