Klidožití. Zátiší ze sbírek Strahovské obrazárny

11.12.2013 - 28.02.2014Výtvarné umění

Výstava, kterou pořádá GATE Galerie a informační centrum ve spolupráci s Královskou kanonií premonstrátů na Strahově, představuje veřejnosti kolekci zátiší ze sbírek Strahovské obrazárny.

Sbírku obrazů premonstrátského kláštera na Strahově založil roku 1835 opat Jeroným J. Zeidler. Své místo zde našla díla významných středoevropských umělců i práce dnes pozapomenutých malířů. Vedle církevních námětů, historických scén a krajinomalby bylo v kolekci hojně zastoupeno právě zátiší, které se právě počátkem 19. století dostalo do popředí sběratelského zájmu, ačkoliv se malba věcí a přírodnin setkávala s příznivou odezvou již od začátku 17. století. Taková díla se vzdala zobrazování dějů a událostí, působila svou statičností a klidnou atmosférou. Ve své době bylo zátiší moderním uměleckým výkonem, novinkou, která překvapovala a okouzlovala současníky rozmanitými tematickými možnostmi uvnitř jednoho žánru. Bohatství námětů zátiší přitahovalo sběratele, nejprve v aristokratickém prostředí, posléze i u jiných milovníků umění. Strahovská obrazová kolekce je jedinečným příkladem klášterní sbírky, představující zátiší v pozoruhodné šíři námětů.

Výstava s názvem Klidožití, který je doslovným překladem německých či anglických výrazů pro zátiší, je členěna do pěti kapitol: V kuchyni a u stolu, Květiny doma, V přírodě, Lovecká vášeň a Kabinet přírodnin a kuriozit. Vedle velkých vyobrazení dekorativně bohatých kytic, určených do velkých prostor aristokratických paláců zde nalezneme drobné malby, jež zavěšené na stěně příbytku měšťanů byly jedinečným potěšením zejména v zimním období. Nechybí zde malby, zachycující zákoutí s ptáky a motýly, zajíce, plaše vyčkávajícího mezi stromy nebo druhy ptáků, které lze v přírodě zahlédnout jen letmo. Drobnou zvěř pak najdeme též na obrazech s loveckými trofejemi.

Společně s obrazy, jež byly v minulosti prezentovány na různých výstavách a to jak v doma, tak i v zahraničí, se v této expozici představí několik nově restaurovaných maleb, které budou veřejnosti prezentovány poprvé. Jsou to například dva obrazy ze 17. století, z nichž jeden představuje biblický výjev Kristus u Marty a Marie od frankfurtského malíře, v němž se výrazně uplatňuje zelenina, ovoce a drůbež, další od Gottfrieda Liebalta zobrazuje Zátiší s granátovými jablky a citrusovými plody.

Obrazy doplňují na výstavě Klidožití ukázky tisků z fondů Strahovské knihovny. Botanické spisy a grafiky se zobrazením rostlin a zvěře sloužily nejen důkladnému poznávání přírodních zákonů, ale stávaly se také vhodnými předlohami pro malíře. Trojrozměrné předměty ve vitrínách připomínají sběratelské kolekce Strahovského kláštera, mezi nimiž vyniká kabinet kuriozit, v němž se vedle sebe ocitají různorodé muzejní exponáty z rozličných oborů přírodních věd.

Kurátoři výstavy: PhDr. Hana Seifertová, Mgr. Libor ŠturcKlidožití. Zátiší ze sbírek Strahovské obrazá… - www.iUmeni.cz (11.12.2013)

Zpět na výpis
Pavel Babáček - webdesigner, graphic designer, html coder

Knižní novinka

Moderna