Když Brnem táhli mamuti - Galerie Zdeňka Buriana (Pavilon Anthropos)

21.06.2023 - 31.12.2024Výtvarné umění

Po delší době se do Pavilonu Anthropos navrátí atraktivní obrazy Zdeňka Buriana

Nová instalace by však měla být oproti těm minulým inovativní. Bude se jednat o cykly obrazů (60-70 obrazů) věnovaných evoluci člověka, scénickým obrazům a obrazům zobrazujícím pleistocenní faunu a jako novinka zde budou umístěny do opozice antropologické a zvířecí rekonstrukce zejména v podobě 3D hyperrealistických rekonstrukcí realizovaných Laboratoří antropologické rekonstrukce MZM. Trojrozměrné exponáty výrazně obohatí instalaci obrazů a budou taktéž "tahákem" zamýšlené výstavy, zvláště při využití efektní scénografie. Do výstavy budou částečně zařazeny i haptické předměty umožňující "osahat" doplňující exponáty pro slabozraké a nevidomé.Když Brnem táhli mamuti - Galerie Zdeňka Buri… - www.iUmeni.cz (21.06.2023)

Zpět na výpis
Art Antiques

Knižní novinka

Moderna

Pavel Babáček - webdesigner, graphic designer, html coder