Karel Novák / z malířského díla

26.11.2015 - 27.03.2016Výtvarné umění

V letošním roce si připomínáme nedožité 100. výročí narození akademického malíře Karla Nováka, který patřil ke známým osobnostem výtvarného a kulturního života v regionu jihovýchodní Moravy a slovensk

Během své dlouholeté pedagogické činnosti vychoval řadu profesionálních výtvarníků i zapálených výtvarných pedagogů. S jeho díly se můžeme setkat ve veřejných i soukromých sbírkách jak doma, tak v zahraničí.
Svou malířskou tvorbu zasvětil Karel Novák krajinomalbě, malbě figurální, portrétní, žánrové, tvorbě zátiší a volné grafice. Jeho obrazy odrážejí umělcův lyrický vztah ke skutečnosti s úsilím o vystižení charakteristických nálad přírody v jednotlivých ročních obdobích. Zejména v technice akvarelu dosáhl Karel Novák mistrovství. Jeho akvarely se vyznačují volností a suverenitou malířského podání. Za dlouhá léta své výtvarné činnosti dospěl k vlastní výrazové řeči založené na odkazu klasických přístupů realistické a impresionistické malby. Dílo Karla Nováka je plné života a osobité poezie, lásky k přírodě i člověku a pokory k malířskému řemeslu a získalo mu zaslouženou přízeň milovníků umění.Karel Novák / z malířského díla - www.iUmeni.cz (26.11.2015)

Zpět na výpis
Art Antiques

Knižní novinka

West Point 2022

Pavel Babáček - webdesigner, graphic designer, html coder