Julia Gryboś a Barbora Zentková

Výtvarné umění 11.3.2015 - 5.4.2015 • Malinovského nám. 2, Brno, Česká republika

Uprostřed hluku vlastní kroky slyšet

Julia Gryboś i Barbora Zentková se většinou pohybují někde mezi médii, přičemž východiskem je pro ně vždy malba. Z tohoto pevného bodu jejich individuální tvorba často odbočuje různými směry a sleduje odlišné formální a současně obsahové problémy. Barbora Zentková se zabývala vztahem malby a fotografie, Julia Gryboś například koláží či tématem obrazotvornosti a simulace. Intenzivní vzájemné konzultace vlastních děl postupem času vyplynuly ve vůli dopracovat se v rámci společné tvorby k nadindividuálnímu projevu vycházejícímu z kompromisu, který komunikace mezi dvěma lidmi vždy přináší. Dosud se jako autorská dvojice věnovaly instalacím reflektujícím sdílené zkušenosti v malbě. Autorky svým uměleckým postojem citlivě usměrňují divákovo vnímání: „Co vzniká, když se potkávají dvě reality? Realita nová?“ Julia Gryboś i Barbora Zentková ukončily magisterský program na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně v ateliéru Malba II. Luďka Rathouského.
Kurátor: František Kowolowski.

Další události

Výtvarné umění

Neodvracej zrak

20.2.2024 - 10.3.2024
Praha · Galerie kritiků – Palác Adria

Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků / Galerie kritiků Vás srdečně zve na výstavu.

Detail
Výtvarné umění

Daniel Klose – Kdo unikne

14.2.2024 - 10.3.2024
Praha · Nová Síň

Výstava Daniela Klose v Galerii Nová síň

Detail
Výtvarné umění

Wang Xin – V temné jeskyni

2.2.2024 - 10.3.2024
Karlovy Vary · Galerie umění Karlovy Vary

Čínská umělkyně Wang Xin se představuje v Čechách poprvé. Originální figurální kompozice osobitým způsobem reflektují bytí na hranici mezi skutečným j …

Detail
Výtvarné umění

IVO SUMEC / Člověčí věci

17.1.2024 - 10.3.2024
Ostrava · Galerie výtvarného umění v Ostravě

Výstava Ivo Sumce v GVUO

Detail
Výtvarné umění

Jindřich BOŠKA / František DÖRFL: Stálos …

9.12.2023 - 10.3.2024
Praha · Museum Kampa – Nadace Jana a Medy Mládkových

Jedním z výrazných fenoménů českého, potažmo československého poválečného umění byl Klub konkrétistů, který sdružoval umělce se zájmem o geometrickou …

Detail