Jozef Gašpierik: W. O. B. | Welcome On Board

06.10.2017 - 26.10.2017Výtvarné umění

Výstavou W. O. B. otevírá Jozef Gašpierik nový cyklus své tvorby; ten je stylově uvolněný, jemný v tónech a kombinovanější v možnostech využití formy. 

W. O. B., tedy Welcome on Board (Vítej na palubě) je pro Jozefa přelomovou výstavou z několika důvodů. Tím nejzásadnějším je narození dcery Elly, která se stává dalším inspiračním podnětem. Vítá jí na světě a ve svém životě, jako změnu odrážející se do mnoha oblastí života včetně malování. Vývoj uměleckého rukopisu je toho částečným důsledkem. Sám o sobě je spojen se zodpovědností k tvůrčí práci, úsilím i ctižádostí. Kromě obrazů je tak na výstavě v důsledku tohoto posunu možné prezentovat i další formy výtvarné tvorby jako je např. kubistický stůl vytvořený uměleckým truhlářem podle předlohy obrazu „Busta“. Toto věrné zhotovení je důstojným a velmi elegantním solitérem výstavy, proto stolu i obrazu byla vyčleněna celá místnost. Mnohotvárnost expozice je doplněna tematickou video-projekcí týkající se tvorby autora, květinovou výzdobou aranžovanou v designových květináčích a objekty z galerie Kubista. Širší využití výtvarných prostředků je samozřejmě nejvíce patrné právě v malbách. Změnu zde můžeme zaznamenat v přirozeném posunu od plných robustních čar a barevné i materiálové mohutnosti k útlým linkám, volnosti v zaplňování plochy obrazu a jisté ležérnosti. Přechod od nejjednoduššího geometrického tvaru směřuje k hravosti, charakteristickému atributu výstavy W. O. B. Jozef Gašpierik (*1983) je představitelem současné československé malby. Jeho tvorba je jasná a přímočará, kombinované techniky sestávající ze sytých pastózních nánosů akrylu a ve spojení se subtilní linkou tuše jsou nezaměnitelné. Kromě plátna jako podkladového materiálu začíná pro své obrazy využívat také dřevovláknité desky (tzv. sololaky), které narušuje vyškrabáváním a zářezy, aniž by tím byla nenarušena komplexita celkového díla. Přestože tvarovost postupně abstrahuje, nepřetržitá inspirace kubismem je v Josefově tvorbě stále zjevně patrná. Nezapře se v ní ani původně vystudovaný obor užitého umění, které na výstavě WOB vůbec poprvé zavádí také do výstavního konceptu.Jozef Gašpierik: W. O. B. | Welcome On Board - www.iUmeni.cz (06.10.2017)

Zpět na výpis
Art Antiques

Knižní novinka

Vesmír umění

Pavel Babáček - webdesigner, graphic designer, html coder