Josef Uprka Sochař a medailér

05.06.2019 - 01.09.2019Sochy

Akademický sochař Josef Uprka (*1939) se v hodonínské galerii představuje samostatnou výstavou poprvé.

Vystavená kolekce jeho prací je tak průřezem jeho téměř padesátileté profesionální umělecké dráhy. Autorův tvůrčí záběr je poměrně široký, vedle monumentálních realizací do veřejného prostoru se věnuje i komorní volné sochařské tvorbě. Své drobnější plastiky, portrétní studie a figurální skici odlévá nejen do bronzu a cínu, ale často využívá při jejich tvorbě i tvárného materiálu jakým je keramika. Zejména je to poštorenská kamenina, se kterou se můžete setkat i na jím vytvořených větších objektech určených jak do interiérů, tak zejména do exteriérů. Ke keramice přilnul již v dětství, kdy se s ní seznamoval pod vedením zkušených mistrů v otcových dílnách v Hroznové Lhotě. Odtud můžeme vysledovat jeho příklon k modelování a plastické formě vyjádřeni, přestože zděděné malířské geny se nezapřou (jeho dědečkem byl malíř Joža Uprka), o čemž svědčí mimo jiné i vystavené keramické talíře a kachle. Jsou to vlastně keramické obrazy, motivicky vycházející z krajiny a přírody, které volně malířsky pojednává a zároveň experimentuje s barevností glazur. Již od dob studií se Josef Uprka věnuje také tvorbě litých a ražených pamětních medailí a mincí. Pravidelně se účastní soutěží na jejich návrhy a získal v nich již několik ocenění.19.04.2023 - 11.06.2023Mařka – Adéla Marie Jirků
20.04.2023 - 11.06.2023Zdeněk Kučera / Úhel pohledu
20.04.2023 - 11.06.2023Nati-Y / OBRAZ-Y Natálie Roučková Opatrná

Josef Uprka Sochař a medailér - www.iUmeni.cz (05.06.2019)

Zpět na výpis
Pavel Babáček - webdesigner, graphic designer, html coder

Knižní novinka

Pižďuchové