Josef Lada - výběr z díla

27.05.2014 - 14.09.2014Výtvarné umění

Městské muzeum a galerie Břeclav připravilo pro rok 2014 jako hlavní výstavní projekt rozsáhlou výstavu, ve které představí jednoho z nejoriginálnějších českých výtvarníků a ilustrátorů 20. století.

Svět Josefa Lady se stal pro následující generace ideální českou krajinou, světem harmonie, životních jistot a pozitivních hodnot. Prostředky, jež přitom používal, jsou zcela jednoduché: Výrazná obrysová linka, neiluzivní prostor, barvy v základních tónech palety a předměty zobrazené jednoduchým znakem – to jsou výtvarné principy příznačné pro kresby dětí a pro lidové obrázky na skle, ale také pro tvorbu moderních malířů v prvních desetiletích dvacátého století, jako byli Picasso či Matisse. Málokterý představitel českého modernismu svým dílem našel tak spontánní a širokou odezvu u odborného i laického publika. A na málokterou výstavu moderního umění stojí dlouhé fronty malých i velkých návštěvníků, tak jako u výstav Josefa Lady. Poslední jeho souborná retrospektivní výstava se uskutečnila v roce 1998 v prostorách jízdárny Pražského hradu.Josef Lada - výběr z díla - www.iUmeni.cz (27.05.2014)

Zpět na výpis
Art Antiques

Knižní novinka

Sport in Art: CYKLISTIKA

Pavel Babáček - webdesigner, graphic designer, html coder