Josef Lada nejen dětem

06.05.2016 - 10.07.2016Výtvarné umění

V Havlíčkově Brodě bude prezentace Ladova díla od jeho karikaturistických začátků a hledání vlastního charakteristického rukopisu, přes ilustrační tvorbu k vlastním autorským knihám.

Projekt připravujeme ve spolupráci se Severočeskou galerií výtvarného umění v Litoměřicích. Ač se jedná o společný projekt dvou institucí, prezentace se v obou galeriích budou lišit. S ohledem na ochranu uměleckých děl (jedná se o kresby a tempery na papíře nebo na kartonu) nelze tato dílo vystavovat déle než 3 měsíce, proto byly připraveny dvě odlišné koncepce výstav. V Severočeské galerii je stěžejní část výstavy zaměřena na zimu, Mikuláše, Vánoce a množství lidových tradic, které se k nim váží. Tato část bude doplněna díly prezentující čtvero ročních období, vybranými Ladovými karikaturami a ilustrační tvorbou.
V Havlíčkově Brodě bude prezentace Ladova díla od jeho karikaturistických začátků a hledání vlastního charakteristického rukopisu, přes ilustrační tvorbu k vlastním autorským knihám. Obrazová část pak bude členěna na roční období se sceneriemi venkovského života včetně tradičních zvyků a svátků, které se k nim pojí (Masopust, Velikonoce, sklizeň úrody, zabíjačky, advent, Vánoce). Zároveň byla do koncepce zařazena i Ladova díla zastoupená ve sbírkách havlíčkobrodské galerie. Vedle ilustrací se jedná především o vystavení dvou velkoformátových obrazů (133 x 299 cm) z cyklu Jak se dělají noviny. Kromě výše uvedeného budou na výstavu zapůjčena umělecká díla z Památníku národního písemnictví v Praze, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Východočeské galerie v Pardubicích, Města Pelhřimov, Galerie moderního umění v Hradci Králové a GASK Kutná Hora. Podstatnou část výstavy v havlíčkobrodské galerii tvoří kolekce 35 ks obrazů, které jsou v majetku Mgr. Josefa Lady a 12 souborů ilustrací k jednotlivým knižním titulům.30.06.2017 - 20.08.2017SMÍCH SKRZ SLZY
25.08.2017 - 15.10.2017Oldřich Jelínek
20.10.2017 - 26.11.2017Anna Vojtěchová

Josef Lada nejen dětem - www.iUmeni.cz (06.05.2016)

Zpět na výpis

Knižní novinka

Umění a tradice

Víš co má v plince myš? Do 9.září 2017