Josef Lada

15.03.2017 - 07.05.2017Výtvarné umění

Výstavu Josef Lada pořádá Opavská kulturní organizace ve spolupráci s Památníkem národního písemnictví.

Vystavená díla zapůjčila také Galerie středočeského kraje – GASK, Moravská Galerie v Brně, Galerie Zdeněk Sklenář Galerie výtvarného umění v Ostravě a Knihovna Petra Bezruče.

V letošním roce uplyne 130 let od narození a zároveň 60 let od smrti Josefa Lady, českého malíře, ilustrátora, scénografa a spisovatele. Dům umění si tato výročí připomíná rozsáhlou výstavou, která návštěvníkům představí průřez autorovou tvorbou. Svým objemem navazuje na výstavy Zdeňka Buriana, Andyho Warhola a Salvatora Dalího, které si návštěvníci mohou pamatovat z minulých let.

Výstava zájemce seznámí s vývojem autorovy tvorby. K vidění budou rané ilustrace a karikatury do časopisů a novin vydávaných na počátku 20. století, ve 20. a 30. letech, především v Humoristických listech. S přibývajícími roky Lada postupně od ilustrací do časopisů přecházel k ilustracím knih pro děti i dospělé. Sám byl také literárně činný, působil jako scénograf pro divadla v Praze a Brně. Po druhé světové válce se více zabýval volnou tvorbou. Právě ze 40. a 50. let pochází jeho nejznámější díla. Nejčastější motivy a postavy, které zobrazoval a postupně piloval, byl vodník, ponocný, betlém, roční období na vsi, zabijačky, hospodské pranice a tancovačky. Většinu těchto témat naleznou návštěvníci i na výstavě v Domě umění.Josef Lada - www.iUmeni.cz (15.03.2017)

Zpět na výpis
Pavel Babáček - webdesigner, graphic designer, html coder

Knižní novinka

Rodin

Jinamodernita.cz