Josef Duchoň - dřevořezy

06.04.2023 - 18.06.2023Výtvarné umění

Považuji se za moderního grafika a domnívám se, že umělec tady není proto, aby vytvářel jen iluzi krásna a pohody.

Malíř, grafik, ilustrátor a autor filmových plakátů se narodil 17. ledna 1929 v Hostěradicích u Prahy. V letech 1945–1949 studoval na Státní grafické škole v Praze u prof. Richarda Landera a mezi lety 1949–1955 na Vysoké škole uměleckoprůmyslové ve Speciálním ateliéru užité grafiky prof. Karla Svolinského. Jako samostatný tvůrce vstupoval do uměleckého života v období určitého uvolňování režimu. Od roku 1957 byl členem SČUG Hollar, vystavoval se skupinou Máj. Jako mnozí z jeho generace byl ovlivněn tvorbou Pabla Picassa a záhy vstřebával vliv současného tachismu či abstraktního expresionismu zprostředkovaným zprávou Jiřího Padrty ze studijní cesty do Paříže. V grafice se nejvíce věnoval technice černobílého dřevořezu, který někdy koloroval, nebo doplňoval soutiskem několika pestrých barev. V šedesátých letech, kdy vytvářel důsledně abstraktní listy s náměty stél a totemů pokrytých nápodobou archaických písem, si osvojil specifickou techniku několika variací přetiskávání mnoha vrstev pestrých barev. Po polovině sedmdesátých let do jeho listů vstupují figurativní a přímo figurální detaily nesoucí často depresivní obsahy. Duchoň svoji volnou tvorbu soustavně vystavuje samostatně i v rámci kolektivních expozic. Nedílnou součástí jeho díla jsou kresby a akvarely, filmové plakáty a ilustrace především literatury pro mládež. Ke konci života se většinou zdržoval ve svém domku v Senomatech u Rakovníka, kde po jeho smrti 30. dubna 2016 zůstal rozsáhlý konvolut kreseb, tiskových matric a grafický listů, ze kterého čerpáme pro tuto výstavu.06.04.2023 - 18.06.2023Josef Duchoň - dřevořezy
20.04.2023 - 25.06.2023Panta Rhei - Ingrid Račková,David Suchopárek
30.03.2023 - 07.05.2023Jan Kavan - Sestrojenci a Nalezenci
11.10.2018 - 31.12.2018Kde domov můj
07.09.2017 - 19.11.2017Vlastimil Rada – kresby obrazy
14.01.2016 - 20.03.2016Karel Souček KRESBY
21.01.2016 - 13.03.2016Jindřiška Radová, Život s keramikou
26.03.2015 - 26.04.2015Jaroslav Pleier
26.02.2015 - 05.04.2015Electric Lobster
15.01.2015 - 22.02.2015Pocta Otto Guttfreundovi
19.06.2014 - 31.08.2014Jaroslav Urbánek

Josef Duchoň - dřevořezy - www.iUmeni.cz (06.04.2023)

Zpět na výpis

Knihy - Rabasova galerie Rakovník

všechny knihy
Art Antiques

Knižní novinka

Střední Evropa je jako pták s očima vzadu

Pavel Babáček - webdesigner, graphic designer, html coder