Josef Čapek ze sbírek Galerie výtvarného umění v Ostravě

18.01.2018 - 04.03.2018Výtvarné umění

První výstavou tohoto roku v opavském Domě umění bude prezentace díla Josefa Čapka, zásadní osobnosti české meziválečné scény, která se, jak je obecně známo, profilovala ve více uměleckých odvětvích.

Spoluzakládal Skupinu výtvarných umělců a posléze přechází do uskupení Tvrdošíjní. Čapkova malba dodnes zůstává jedinečným a osobitým dokladem pojetí moderní malby od jejího počátku až do začátku druhé světové války. Čapek již v počátcích dokázal syntetizovat kubismus do podoby jedinečného jazyka, který již ve své době zaujal mnoho kritiků a sběratelů. Ve 30. letech se Čapkova sociální témata předchozí dekády proměňují. Zejména okolo poloviny 30. let se v jeho díle stále častěji vyskytuje téma vlastenectví a tíhy okolností spjatých s přímým ohrožením vlasti. Čapek, který je v tomto ostražitý tak jako jeho bratr Karel, ve svých dílech neskrývá obavy. Proto je také roku 1939 internován v koncentračním táboře, kde roku 1945 umírá. GVUO představí v Domě umění v Opavě jeho práce 20. a 30. let.Josef Čapek ze sbírek Galerie výtvarného uměn… - www.iUmeni.cz (18.01.2018)

Zpět na výpis
Art Antiques

Knižní novinka

Dagmar Hochová – MOT HAI BA / Fotografie z Vietnamu 196

Pavel Babáček - webdesigner, graphic designer, html coder