Jiří Wackermann / Neklid oka - ze závratí.

10.03.2017 - 12.04.2017Fotografie

Výstava fotografických prací klasickou cestou. Autor žije a tvoří v Německu.

Jiří Wackermann, narozen 1955 v Roudnici n.L., studoval a pracoval v Praze, později pobýval střídavě v České republice a ve Švýcarsku. Od r. 1998 žije trvale ve Spolkové republice Německo. Ve své fotografické tvorbě navazuje na východiska a vlivy z mládí (surrealismus, magický realismus) a pohybuje se přitom mezi fantazijní obrazností a prostým optickým lyrismem. Ve svých nalezených i sestavených obrazech zůstává stále věrný tradici černobílé fotografie a pracuje nadále klasickými fotochemickými postupy (negativ–pozitiv). Postupné vypracovávání obrazu v pozitivní fázi je mu důležitou složkou tvůrčího procesu, chápaného jako „činná kontemplace”.Jiří Wackermann / Neklid oka - ze závratí. - www.iUmeni.cz (10.03.2017)

Zpět na výpis
Art Antiques

Knižní novinka

Surrealismus vžitný

Pavel Babáček - webdesigner, graphic designer, html coder