Jiří Wackermann – "CESTY k obrazu"

03.05.2016 - 28.05.2016Fotografie

Výstava Jiřího Wackermanna - "CESTY K OBRAZU"

Jiří Wackermann, narozen 1955 v Roudnici n.L., studoval a pracoval v Praze, později pobýval střídavě v České republice a ve Švýcarsku. Od r. 1998 žije trvale ve Spolkové republice Německo. Ve své fotografické tvorbě navazuje na východiska a vlivy z mládí (surrealismus, magický realismus) a pohybuje se přitom mezi fantazijní obrazností a prostým optickým lyrismem. Ve svých nalezených i sestavených obrazech zůstává stále věrný tradici černobílé fotografie a pracuje nadále klasickými fotochemickými postupy (negativ–pozitiv). Postupné vypracovávání obrazu v pozitivní fázi je mu důležitou složkou tvůrčího procesu, chápaného jako „činná kontemplace”.03.05.2016 - 28.05.2016Jiří Wackermann – "CESTY k obrazu"
04.02.2016 - 26.02.2016Únorová skupinová výstava

Jiří Wackermann – "CESTY k obrazu" - www.iUmeni.cz (03.05.2016)

Zpět na výpis
Pavel Babáček - webdesigner, graphic designer, html coder

Knižní novinka

Lenka Černota - Vlčina