JIŘÍ MATĚJŮ: ΦURLICHT

19.04.2023 - 21.05.2023Výtvarné umění

Jiří Matějů zachycuje podobně jako latinskoamerický spisovatel J. L. Borges svět zkušeností, dění i toho, co se teprve stane

Zobrazuje realitu možného a vydává se bloudit do míst, kde je potřeba metafor. Pracuje s tou nejpůsobivější z nich, se světlem, a používá přitom např. speciální pigmenty, díky nimž se obrazy mění v závislosti na úhlu pohledu. Světlo je podle Jiřího Matějů zdrojem všeho ve světě (Urlicht – Prasvětlo) a umožňuje nám se ke všemu vztahovat. Při tvorbě děl vychází z harmonie a matematicko-fyzikálních propočtů a vkládá do nich množství filozofických, teologických či vědeckých symbolů z různých staletí a civilizací a drží se čisté, minimalistické formy nezatížené ničím příliš popisným. Jiří Matějů záměrně nechává vše v nedořečené rovině, protože nejdůležitější je pro něj divákova intuice, kterou podněcuje. Usiluje o provázanost poznatků vložených do jeho děl s osobními asociacemi, o to, aby se divák rozpomínal, i o kultivaci Já. Snaží se popsat svět tak, aby si divák uvědomil, že skutečnost není jen to, co pozoruje kolem sebe, nebo to, co si osvojil, ale že ji tvoří i on sám svou vlastní jedinečností, ať už se pod ní skrývá to, čím byl a je, to, o čem sní, nebo to, co si zrovna myslí. Kurátor Jan Čejka19.04.2023 - 21.05.2023JIŘÍ MATĚJŮ: ΦURLICHT
20.10.2022 - 20.11.2022CHRISTIAN HOUGE - Temple of Light
20.10.2021 - 20.11.2021Matěj Měcháček
13.10.2021 - 17.10.2021POP UP RADKA BODZEWICZ - SIGNAL FESTIVAL
14.07.2021 - 29.08.2021Výlet – kolektivní výstava
18.05.2021 - 04.06.2021JOSEF ŽÁČEK: SURROGATE
18.08.2020 - 26.09.2020LENKA ČERNOTA: VLČINA
28.05.2020 - 04.07.2020RADKA BODZEWICZ: BOŽSKÁ KOMEDIE

JIŘÍ MATĚJŮ: ΦURLICHT - www.iUmeni.cz (19.04.2023)

Zpět na výpis
Pavel Babáček - webdesigner, graphic designer, html coder

Knižní novinka

Pokrok nezastavíš, čéče