Jiří Jirmus - Tušení souvislostí

06.03.2015 - 03.05.2015Výtvarné umění

Výstava obrazů Jiřího Jirmuse představuje v základní koncepci průřez jeho tvorbou od počátku osmdesátých let do roku 2006, kdy mu zdravotní potíže neumožnily dále pokračovat v činnosti

Již od počátku pracuje s barvami, barevnou hmotou, cítěnou takřka hmatem, s jejím ozvláštněním a zvýrazněnou strukturou.

Jirmusovým hlavním výrazovým okruhem byla zpočátku krajina, respektive příroda. Vybíral si motivy, kolem kterých by každý jiný přešel; kus nějaké ornice, mez, část pole, osamělý strom, dům apod. Koncem 80. let přechází k nové organizaci obrazové plochy, k nalezení jakési výtvarné taktiky ve hře motivů, barev a tvarů. Jednotlivé artefakty mají podobu vynalézavého, emotivně působivého ikonického znaku a poetické výtvarné metafory. Překvapuje v nich cit pro výtvarné a symbolické hodnoty materiálu, barevné hmoty a jejich expresivní deformace, cit pro světlo barvy a strukturu mnohdy téměř hmatem cítěné tkáně obrazu.A pak je tu druhá skupina obrazů, jejichž výtvarný jazyk je inspirován hudbou. Gesto, jako grafický rukopisný element, kaligrafie jako notová osnova, nepravidelné, ohraničené plochy jako kompozice hudebního opusu, výrazná, expresivní barevnost jako svěží rytmus synkop. Smysl těchto mnohovrstevnatých obrazů lze dešifrovat z kteréhokoliv detailu vlastního celku. Je tu barva, kterou Jiří Jirmus dokáže nezaměnitelně „zpracovávat“ či harmonizovat, abychom se drželi hudební terminologie. Proto tyto obrazy „znějí“. Proto jsou podobou vizuálních básní, formou intimní lyriky. Jak je možné, že obrazy Jiřího Jirmuse, i přes svou zdánlivou monotematičnost primárního námětu, nenudí, nejsou jednotvárné? Naopak. Jejich variabilita, proměnnost nás nutí se k nim neustále vracet, nepouští nás ze svého vlivu. Odpověď na tuto otázku spočívá ve zjištění, že námět, téma obrazů nikdy neulpí pouze na viditelném povrchu a vnější informaci. Jiří Jirmus zde vstupuje do role jakéhosi vševidoucího, často meditujícího poutníka a zároveň průvodce s netušeným poznáním a objevováním. Je dobré zjistit, že v době překotného, někdy i zbytečného uměleckého chaosu a pohybu vnějších informací i pomíjivém hledání absurdností, existuje malíř a dílo, které je konstantní, homogenní pevné a čitelné svou formou, výrazem, vnitřním smyslem a řádem.13.12.2012 - 31.12.2020Ozvěny minulosti - doteky krásna
15.11.2018 - 13.01.2019bon appétit
04.09.2018 - 14.10.2018Jan Karpíšek - Včelí obrazy
04.09.2018 - 14.10.2018Zdeněk Šplíchal | Vědomí (ne)skutečnosti
07.06.2018 - 14.10.2018IGLOO 9
07.06.2018 - 14.10.2018Jak lesy myslí 
07.09.2017 - 15.10.2017IGLOO 6 | Tereza Velíková - Mezihra
07.09.2017 - 15.10.2017Ani den bez čárky
07.09.2017 - 15.10.2017Have it good
05.09.2017 - 15.10.2017Běguni
08.06.2017 - 03.09.2017pOSTKONCEpTUÁLNÍ ANTIKONCEpCE
18.05.2017 - 27.08.2017Rudolf Kremlička (1886 - 1932)
08.06.2017 - 20.08.2017Vlákna, klubka, tkaniny
04.05.2017 - 04.06.2017Most Brno, Praha, Mexiko, Jihlava
27.04.2017 - 04.06.2017Na druhé straně (zrcadla)
27.04.2017 - 06.05.2017filatelistická výstava JIHLAVA 2017
06.04.2017 - 30.04.2017Nikdy nekončící příběh; život po umění
26.01.2017 - 16.04.2017Jiný život momentky
26.01.2017 - 02.04.2017Permanence of Flow
01.02.2017 - 26.02.2017Kde končí vana?
24.11.2016 - 29.01.2017Václav Rabas a mýtus hnědé
15.12.2016 - 22.01.2017ELEMENTY | Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava-Helenín
15.11.2016 - 22.01.2017Medium Loci
10.11.2016 - 22.01.2017X: Čestmír Kafka 
10.11.2016 - 22.01.2017Tabula Rasa
02.06.2016 - 11.09.2016Nuda, nuda | Pavla Krkošková Byrtusová a děti
16.06.2016 - 28.08.2016Kurt Gebauer: Mužizmus
02.06.2016 - 28.08.2016Intervence #2 - Pavel Sterec
26.05.2016 - 21.08.2016Antonín Slavíček
28.01.2016 - 20.03.2016Černá hvězda
28.01.2016 - 20.03.2016Dřevní doba / Alternativa
14.01.2016 - 13.03.2016Události - Dalibor David | Jiří Středa
13.01.2016 - 13.03.2016Ještě znetvořený spánkem nalévá živý čaj
26.03.2015 - 03.05.2015Velké noci - Anna Hulačová, Veronika Holcová
12.03.2015 - 03.05.2015Sklo a grafika
06.03.2015 - 03.05.2015Jiří Jirmus - Tušení souvislostí
30.01.2015 - 12.04.2015Uvidět, prožít... (4 pojetí figury)
20.02.2014 - 18.05.2014František Skála - Cesty
13.02.2014 - 06.04.2014Ladislav Kukla - Jan Vičar - Antonín Kanta

Jiří Jirmus - Tušení souvislostí - www.iUmeni.cz (06.03.2015)

Zpět na výpis
Art Antiques

Knižní novinka

Revolver Revue 123

Hledáme ředitelku / ředitele - Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod ... 2022