Jindřich Štreit – Kde domov můj

19.10.2018 - 27.11.2018Fotografie

Nejnovějšími cykly z roku 2018 jsou Ze tmy ke světlu (o duchovní službě ve věznicích) a cyklus o domácím hospici „…s láskou…“.

Jindřich Štreit Narozen 1946 ve Vsetíně. V letech 1963 – 1967 studoval na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Po ukončení studia se stal učitelem Rýmařově, později ředitelem školy v Sovinci a v Jiříkově. Kromě své pedagogické a fotografické činnosti se věnoval veřejně prospěšné práci. Od roku 1974 vedl galerii Sovinci. Po roce 1982, kdy se zúčastnil nepovolené výstavy, byl vězněn. Po propuštění až do roku 1990 se nesměl věnovat své profesi. Ve svobodném povolání působí od roku 1994. V letech 1991 – 2003 vyučoval na FAMU v Praze, v letech 1991 – 1992 na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě, od roku 1991 do současnosti na Institutu tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě. V roce 2009 získal profesuru na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. Od roku 1991 pracuje na dokumentárních projektech ve Francii, Anglii, Brazílii, Moldávii, Rakousku, Německu, Japonsku, Číně, Maďarsku, Rusku (Burjatsko, Krasnodarský kraj, Ingušsko, Čečensko), ale také v České republice (Ženská věznice, Břevnovský klášter, Lidé olomouckého okresu, Lidé Mikulovska, Cesta ke svobodě, Lidé Třineckých železáren, Mezi námi, Za oponou, Spolu, Cesty života, Lidé mého kraje – Bruntálsko, Ocelový svět, Tichá nemoc, Vítkovice, Hledat anděla, Lidé Vítkovska, Prozřetelnost boží, Kde domov můj). Na Institutu tvůrčí fotografie Slezské univerzity se podílí na vedení několika studentských projektů (Lidé Hlučínska, Náš svět, Zlín a jeho lidé, Dobrovolně, Opava na prahu 3. tisíciletí, Dopravní podnik Olomouc).01.01.2014 - 21.12.2020Fotograf František Drtikol
17.07.2020 - 14.09.2020Vojtěch Kovařík / Nalezené, příležitostně seskupené a hořící
06.09.2019 - 13.10.2019Emila Medková (1928 – 1985) Fotografie
12.04.2019 - 30.05.201912/15 POZDĚ, ALE PŘECE
19.10.2018 - 27.11.2018Jindřich Štreit – Kde domov můj
18.10.2018 - 21.11.2018Jubilanti
21.06.2018 - 22.08.2018František Ronovský dnes
20.10.2017 - 26.11.2017Fotoklub Urban
20.10.2017 - 26.11.2017Jaroslav Kučera – Jak jsem potkal lidi
21.01.2016 - 22.02.2016Petr Bambousek. Příběhy fotografií
21.01.2016 - 22.02.2016Já a někdo jiný. Mezi surrealismem a art brut
04.09.2015 - 11.10.2015Jaroslav Horálek
04.09.2015 - 11.10.2015Vojtěch Horálek
25.04.2014 - 08.06.2014Vladimír Suchánek - berevné litografie, Martin Suchánek - fotografie

Jindřich Štreit – Kde domov můj - www.iUmeni.cz (19.10.2018)

Zpět na výpis
Pavel Babáček - webdesigner, graphic designer, html coder

Knižní novinka

Stopy Adrieny Šimotové, 2. vydání