Jaromír Gargulák – Být či nebýt

Sochy 12.3.2016 - 12.4.2016 • Došlíkova 36, Brno, Česká republika

Výstava Jaromíra Garguláka v Tako Galerii.

Vystudoval slévárenskou technologii na brněnském Vysokém učení technickém, kresbě se věnoval na LŠU. Seznámil se s uměleckým litím a s principy jedinečnosti práce Henryho Moora. Při realizaci svých záměrů pracuje metodou odlévání na ztracený voskový model. Zhotovuje pouze jediný originální odlitek. Používaný materiál je převážně žlutý nebo červený bronz.

Autor by se mohl zařadit do plejády známých i neznámých jedinců, kteří v celých kulturních dějinách lidstva cílevědomě usilovali o to, aby vrozený cit a inteligence díky talentu a nezměrné pracovitosti vydaly plody, jež by obohatily náš život, naše prostředí, naše soukromí. Jako sochař dociluje oné vzájemné jednoty, kdy výtvarný názor, plný fantazie, která brání ustrnutí, bravurně zhmotňuje v materiálu, a dosahuje toho, že výsledné dílo - artefakt, nejpočetněji plastiky, na nás působí jak svým obsahem, tak svou dokonalou formou, ušlechtilým materiálem i zpracováním.

Mezi opakující se motivy patří ptáci, hudebníci a postavy s křídly. I lidské bytosti však deformuje k podobě opeřenců. Ptáci pro autora znamenají volnost a svobodu. Obdivuje hudbu, a proto se v jeho dílech často objevují hudebníci.

Jaromír Gargulák se stal osobitým tvůrcem střední generace, autorem, který se nesnaží prosazovat skandály či metodou tzv. uměleckých šoků, ale tím, co je výtvarnému umění nejvlastnější - silou myšlenek a estetickou noblesností.

Svými pracemi je zastoupen v galeriích v ČR i v zahraničí a dále v mnoha soukromých sbírkách např. v Kanadě, Japonsku, Švýcarsku, Norsku. Žije, pracuje v Brně a v Senetářově.

V roce 2001 byl vyznamenán cenou Masarykovy akademie umění v Praze za uměleckou tvůrčí činnost.

Další události

Výtvarné umění

Lukáš Orlita – Otevřít se světlu

22.1.2024 - 22.2.2024
Brno · Schrott – industrial bar, gallery

Nový malířský projekt Lukáše Orlity ve Schrott Gallery

Detail
Výtvarné umění

Hendrych + Koblasa – Prorok, Strážce a d …

31.1.2024 - 23.2.2024
Praha · Etcetera Art

Setkání tvorby dvou výrazných sochařských osobností – Jana Hendrycha (1936) a Jana Koblasy (1932–2017) 

Detail
Design

Michaela Spružinová: V trní

23.1.2024 - 23.2.2024
Praha · Galerie Kuzebauch

Michaela Spružinová patří mezi mladší generaci vizuálních umělců se zcela specifickým výtvarným vyjadřováním.

Detail
Výtvarné umění

Zdena Höhmová – Introspekce

14.12.2023 - 23.2.2024
Brno · Art Gallery Brno

Výstava obrazů Zdeny Höhmové v Art Gallery Brno

Detail
Výtvarné umění

Kristýna Matalová – My všechny

19.1.2024 - 24.2.2024
Praha · Bold Gallery

V každý moment se měníme. Naše fyzická existence se skládá z bezpočtu krátkých a ještě kratších okamžiků, jež někdy splňují naše osobní představy a ji …

Detail