Janez Collection / Organizovaná posedlost

24.03.2022 - 15.04.2022Výtvarné umění

Láska k umění, vášeň, fascinace, obsese a touha vlastnit určitý typ objektů přerůstají v některých vzácných případech ve zvláštní druh závislosti, který vede k systematickému vytváření sbírek. 

Bez ohledu na současné kritické postoje vůči rolím soukromého sběratelství ve společnosti se výstava ke sběratelství obrací jako k přirozené a důležité součásti naší kultury, již Russel W. Belk příhodně označil termínem organizovaná posedlost. První veřejná prezentace sbírky Janez Collection je příležitostí k jejímu zdokumentování, kategorizování a zhodnocení formou katalogu, který zachycuje aktuální stav sbírky v celé komplexnosti od geometrických a konstruktivních tendencí šedesátých a sedmdesátých let přes konceptuální projevy až po současné umělce střední i nejmladší generace, kteří se k odkazům geometrického umění, minimalismu a konceptu různými způsoby vztahují. Výstava je oproti tomu koncipována jako kurátorský výběr, který poskytuje vhled do nesnadno uchopitelného celku, v němž nehraje roli chronologické hledisko, ale vzájemné vztahy mezi díly v rámci nově konstituovaného systému sbírky, který je ve své podstatě transhistorický. Zastoupeným umělcům je vlastní snaha vyjadřovat se elementárními výtvarnými prostředky, práce s jazykem geometrie a rozvíjení jeho možností, zpravidla s důrazem na ideovou složku. Některé zajímá problém zhmotňování nehmotného či vizualizace neviditelného. Jiní směřují k úvahám o podstatě umění a uměleckého procesu nebo se soustředí na napětí mezi řádem a chaosem. V novém kontextu se tak vedle sebe ocitají díla umělců, jako jsou Hugo Demartini, Jaromír Novotný, Olga Karlíková, Tomas Rajlich, Jan Šerých, Michal Škoda, Jan Kubíček, Argišt Alaverdyan, Karel Malich, Stano Filko a řada dalších.01.03.2023 - 17.03.2023Matěj Matoušek - Sunset Archers
26.01.2023 - 24.02.2023Břetislav Malý. Kde končí řeka a začíná moře?
07.12.2022 - 20.01.2023Dita Pepe / Hranice lásky
13.10.2022 - 11.11.2022Vladimír Merta: Nekonečno
07.09.2022 - 05.10.2022Marian Palla: Hlína
11.08.2022 - 02.09.2022SVÄTOPLUK MIKYTA: AIRBORNE ASHES
15.06.2022 - 15.07.2022ALEŠ VESELÝ – KOSMICKÉ VZTAHY
11.05.2022 - 03.06.2022Kiva Gradient
24.03.2022 - 15.04.2022Janez Collection / Organizovaná posedlost
09.02.2022 - 11.03.2022JIŘÍ STANĚK / RASTRUM II
21.10.2021 - 12.11.2021MARGITA TITLOVÁ YLOVSKY – TOUHA

Janez Collection / Organizovaná posedlost - www.iUmeni.cz (24.03.2022)

Zpět na výpis
Pracovní místa pro příspěvkové organizace vyhlašovaná Krajem Vysočina jako zřizovatelem (statutární zástupci organizací) - hledáme ředitelku nebo ředitele Muzea Vysočina Havlíčkův Brod

Knižní novinka

Surrealismus vžitný

Pavel Babáček - webdesigner, graphic designer, html coder