Jana Gemrota: STARDUST

Výtvarné umění 15.5.2024 - 23.6.2024 • Národní 30, Praha, Česká republika

Výstava Sturdust shrnuje nejnovější práce Jana Gemrota, které uskutečnil po své poslední samostatné výstavě Observace (Expo 58, 2022).

Více informací

Rozvádějí souběžné, dlouhodobé představy, týkající se otázky po stavu člověka v soudobém světě, z nějž se sám vyloučil a sotva v něm může zpětně zaujmout bývalé místo. Gemrota přitahují krajní, vzájemně se doplňující polohy: jednak ztráta sebe sama, jednak pohyb v beztížném prostoru. Obě spolu vnitřně korespondují. Z jejich střetu vyrůstá energie propojující tělesné a psychické stavy a odlehlá historická období. Astronauti, uzavření ve skafandrech, helmách a rukavicích, vstupující jako prví do neznáma, kde před nimi dosud nikdo nebyl, se setkávají se zlomky soch od antiky po klasicismus. Pozůstatky evropské kultury plují ve volném vesmírném prostoru, krouží bezcílně kolem země, vymaňují se z dosahu gravitace. 

Jana Gemrota: STARDUST


Další události

Výtvarné umění

Jaroslav Róna – Průzkumník

30.4.2024 - 16.6.2024
Praha · Trafo Gallery

Výstava Průzkumník reprezentuje převážně aktuální dílo malíře a sochaře Jaroslava Róny, které rozvíjí základní tvarosloví, motivy a tvůrčí koncepty je …

Detail
Nová média

Klaudia Kiercz –Długołęcka

24.4.2024 - 16.6.2024
Valašské Meziříčí · Galerie Sýpka

Kiercz Długołęcka je polská multimediální umělkyně výrazně spojená s Akademií výtvarných umění ve Varšavě. 

Detail
Fotografie

FOTOGRAFOVÉ VÁLKY

4.4.2024 - 16.6.2024
Mělník · Galerie Ve Věži

Uspořádáno u příležitosti 110. výročí vyhlášení 1. světové války.

Detail
Výtvarné umění

TOYEN / Knihy bez hranic

27.3.2024 - 16.6.2024
Ostrava · Galerie výtvarného umění v Ostravě

Toyen (Marie Čermínová, 1902–1980), jedna z nejvýznamnějších evropských autorek minulého století se celý svůj život vedle malířské tvorby věnovala kni …

Detail
Výtvarné umění

KATARÍNA GREGOREC – Obsessed with Colors

17.5.2024 - 19.6.2024
Praha · Dudes & Barbies Gallery

Vítáme vás na výstavě "Obsessed with colors" (Posedlá barvami), která přináší pohled do fascinujícího světa textilní tvorby paní Kataríny, p …

Detail