JANA BERNARTOVÁ – Červená jako Ferrari

11.10.2017 - 10.11.2017Výtvarné umění

Ještě nikdy nebyla výstava ve Strom Art Gallery tak výrazně minimalistická nebo spíše reduktivní jako aktuální projekt Jany Bernartové opatřený názvem plným příslibů: Červená jako Ferrari.

Tento speciální odstín – rosso corsa – byl od dvacátých let používán na věhlasných italských závodních automobilech. Autorka však zdaleka nepracuje pouze s vizuální atraktivitou červené či s její globálně účinkující „komoditností“. Naopak: soustředí se na neurčitost či nestálost konkrétní barvy v závislosti na dílčích technických podmínkách, individuálním vnímání a fyziologických předpokladech. Rozpor mezi virtuální existencí digitální – v daném případě modré – barvy a jejími materiálními podobami po důkladném průzkumu představila už v rámci tří letošních výstavních projektů: Tekuté krystaly R0G0B255 (Galéria Plusmínusnula v Žilině), Výchozí nastavení (galerie Altán Klamovka v Praze) nebo Ultramarín extra blue (Galerie Kaplička v Jablonci nad Nisou). Otázku barvy tedy Jana Bernartová sleduje dlouhodobě. Konkrétněji ji zajímají možnosti jejího definování či kategorizace v exaktních parametrech, které vůči reálným výstupům opticky selhávají. Tato disproporce očekávání a provedení se intenzivně projevuje speciálně v digitálním prostoru. Právě v něm totiž pociťujeme jako nepřípadné, že neexistuje dokonalé naplnění předem daného kódu. Předpoklad univerzální podoby barvy se hroutí v závislosti na charakteru média a „individuálních“ vlastnostech technických zařízení, která používáme. Ani standardizace nemůže být nikdy dokonalá.JANA BERNARTOVÁ – Červená jako Ferrari - www.iUmeni.cz (11.10.2017)

Zpět na výpis

Knižní novinka

DRAVEC

Pavel Babáček - webdesigner, graphic designer, html coder